Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2016-29 Şubat 2020

Koordinatör

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department of Agrobiotechnology (BOKU)

Bütçe

5.0 Milyon Avro

Türk Ortaklar

FoodLife International Ltd, Tariş Figs Agricultural Sales Cooperatives Unions

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://www.mytoolbox.eu/
My Tool Box

Proje Özeti (Amaç ve Ana Faaliyetler)

Beş entegre araştırma ve yenilik iş paketi (WP) ve proje yönetimi ile ilgili kapsamlı bir iş paketi tasarlanmıştır. Aşağıdaki şema, iş paketlerinin nasıl sınıflandırıldığı ve birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu göstermektedir.

basari-hikayeleri

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin ana çıktısı, mantar enfeksiyonunu ve mikotoksin oluşumunu en aza indirmek için alınması gereken uygun eylemler konusunda çiftçilere ve diğer paydaşlara rehberlik sağlamak için kullanılabilecek web tabanlı bir aracın (e-toolbox) geliştirilmesiydi. Aracın bir öğesi, buğday gibi tahılları yetiştiren çiftçilerin tarlaların konumu, ekim ve çiçeklenme süreleri vb. dahil olmak üzere tarımsal verileri girmesine olanak tanır. Araç tüm bu faktörleri dikkate alır ve hava durumu verilerini ve tahmine dayalı matematiksel modelleri kullanarak çiftçilere önceden önerilerde bulunup mantar ilaçları püskürtmek ve hasat zamanında mikotoksin seviyelerine ilişkin tahminler verir. Başka bir araç, tahıl depolamaya ve silolara kurulu sensörlerin kullanılmasına odaklanır, nem, sıcaklık ve karbondioksit seviyelerini izler ve potansiyel mantar büyümesini tahmin edebilir ve uygun düzeltici eylem konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Kuru incir için de yetiştiricilere rehberlik ederek ve potansiyel olarak aflatoksinlerle kontamine olmuş incirleri seçip ayıklamak için bir prototip ayırma cihazı geliştirdi.

Projenin Hedef Grubu

Projenin ana hedef grubu çiftçiler, tahıl silosu yöneticileri, gıda ve yem üretim yöneticileriydi.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede önemi

Çeşitli mahsullerde mantar oluşumu ve ardından mikotoksin kontaminasyonu, gıda ve yem güvenliği, gıda güvenliği ve uluslararası ticaret üzerinde önemli etkileri olduğu için büyük endişe kaynağıdır. AB, yılda yaklaşık 133 milyon ton buğday, 68 milyon ton mısır ve 8 milyon ton yulaf üretiyor. Mikotoksin gözetimi, mahsullerin neredeyse %100'ünün bir veya daha fazla mikotoksin ile kontamine olduğunu göstermiştir. %5-10 olarak tahmin edilen mikotoksinlerden kaynaklanan yıllık kayıplarla, bu sadece buğday için 1.2-2.4 milyar Avro gelir kaybına eşittir, bu kayıplarda sadece %1'lik bir azalma 12-24 milyon Avro tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca “dünya çapında sekiz kişiden biri kronik yetersiz beslenmeden muzdarip”; bu önemli gıda ve yem kayıplarını durdurmak için açıkça ahlaki bir yükümlülük vardır.

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projede aşağıda yer alan yenilikçi gelişmeler elde edilmiştir;

  • Tarlada mantar büyümesini ve mikotoksin oluşumunu tahmin etmek için “yeni nesil” gelişmiş modeller kullanarak gıda ve yem tedarik zincirindeki mikotoksin kontaminasyonunu azaltmak için kullanıcı dostu ve sürdürülebilir çok aktörlü bir karar destek sistemi (DSS- decision support system).
  • AB'de sahada toksijenik suşların biyorekabetçi dışlanması için kullanılacak atoksijenik mantar suşlarının etkin üretimi ve uygulaması.
  • Tarlada mantar büyümesiyle etkin bir şekilde mücadele etmek için geleneksel mantar ilaçlarına (biyo-pestisitler) alternatifler.Hasat sonrası mikotoksin kontrolü için depolama tesislerinde gerçek zamanlı çevresel izleme sistemleri.
  • Gıda ve yem için mikotoksin bulaşmış partilerin güvenli kullanımını artırmak için yenilikçi ayırma, öğütme ve fırınlama stratejileri.
  • Yem kullanımı ve biyoyakıtların verimli üretimi için bu malzemelerin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için DDGS'de (Distiller's dried grains with solubles) mikotoksin azaltımını optimize edilme süreçleri.
  • İyi Tarım Uygulamaları ve güvenli gıda ve yem depolama ve üretimi için güncellenmiş standartlar.
basari-hikayeleri

Görsel 1- FLI & EVK Taris (Aydin) kuru incirlerin sınıflandırılmasını ve ayırmasını gerçekleştirecek olan prototip cihaz için ziyaret

basari-hikayeleri

Görsel 2- CRANFIELD ÜNİVERSİTESİ, MyToolBox Final Toplantısına Cranfield'deki kampüslerinde ev sahipliği yaptı.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

23 ortağın her biri, projeye sofistike analitik kimya, matematiksel modelleme, agronomiden özel gıda işlemeye kadar değişen farklı teknik beceriler kazandırdı. Bazı becerilerin Çin’li ortaklara transferi söz konusuydu, ancak genellikle tek bir ortak tarafından elde edilemeyecek hedeflere ulaşmak için farklı becerilerin ortaklaşa kullanıldığı bir işbirliği vardı.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Ortakların birçoğu, özellikle akademik olanlar, çalışma paketlerine katkıda bulunmak için doktora öğrencilerini istihdam etti ve böylece iş başında eğitim ve diğer ortaklarla etkileşimden insan kaynaklarında önemli bir gelişme oldu.

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler

MyToolBox konsorsiyumu, Çin'den 3 ve Türkiye'den 2 ortak olmak üzere 11 ülkeden 23 ortak kuruluştan önde gelen uzmanlardan oluşuyordu. Proje ortaklarının %40'ından fazlası çiftçiler de dahil olmak üzere endüstridendi. MyToolBox'taki çok aktörlü ortaklık, gıda, gıda ve mahsul enerjisi, tahıl, incir ve hayvan yemi endüstrilerini temsil eden 5 önde gelen son kullanıcının katılımıyla örnek oluşturuldu.

Anahtar Kelimeler: MyToolBox, mycotoxins, e-platform, feed, moulds, driedfigs, pre-harvest, post-harvest

trjyt

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department of Agrobiotechnology (BOKU)

Tulln,   Austria

 

ICC

International Association for Cereal Science and Technology (ICC)
Wien,  Austria

basari-hikayeeleri

Cranfield University (CRANFIELD)

Cranfield-Bedfordshire,  United Kingdom

basari-hikayeeleri

University of Novi Sad, Faculty of Agriculture (PFNS)

Novi Sad,  Serbia

 

basari-hikayeeleri

Wageningen Food Safety Research (WFSR)

Wageningen,  Netherlands

 

harper Adams

Harper Adams University (HAU)

Newport,  United Kingdom

 

foodlife

FoodLife International Ltd (FLI)

Ankara, Turkey

 

iris

Innovacio i Recerca Industrial i Sostenible SL (IRIS)

Castelldefels,  Spain

 

hort@

HORTA SRL (HORTA)

Piacenza,  Italy

bfr

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

Berlin, Germany

 

basari-hikayeeleri

Wageningen University (WU)

Wageningen,  Netherlands

 

nibio

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Aas,  Norway

 

biomin

Biomin Holding GmbH (BIOMIN)

Getzersdorf,  Austria

basari-hikayeeleri

Chinese Academy of State Administration of Grain (ASAG)

Beijing,  China

 

basari-hikayeeleri

Südzucker AG (Suedzucker)

Mannheim,  Germany

 

axeb

Axeb Biotech SL (AXEB)

Lleida,  Spain

 

Agro LV Limited (Agro-LV) Vyriv,  Ukraine

Agro LV Limited (Agro-LV)

Vyriv, Ukraine

 

Tariş Figs Agricultural Sales Cooperatives Unions (TARIS) İzmir,  Turkey

Tariş Figs Agricultural Sales Cooperatives Unions (TARIS)

İzmir, Turkey

 

D.O.O. Agrocentrum Bečej (Agrocentrum) Bečej,  Serbia

D.O.O. Agrocentrum Bečej (Agrocentrum)

Bečej, Serbia

basari-hikayeeleri

Feed Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS-FRI)

Beijing, China

 

basari-hikayeeleri

BAŞARI HİKAYELERİ