Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2022-31 Aralık 2026

Koordinatör

Masaryk Üniversitesi

Bütçe

5,991,891.25 Avro

Türk Ortaklar

Arçelik A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07 Digital tools to support the engineering of a Circular Economy (Made in Europe Partnership) (RIA)

Dicim

Proje Özeti: DiCiM projesi, Döngüsel Üretim Sistemlerinin (CMS) başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bütünsel bir yaklaşımı benimseyen, bütünleşik dijital çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği Horizon 2020 projesidir. Proje, değer oluşturma, teslimat, kullanım, geri kazanım ve yeniden kullanımın tüm aşamalarını sistematik bir bakış açısıyla ele alan bir değer yönetimi yaklaşımı benimser.

Projenin ana faaliyetleri, ürünlerin kullanım aşamasında izlenmesini, izlenmesini ve durum izleme yapılmasını sağlayan, tersine lojistik süreçlerini optimize eden ve verimlilik ve yanıt verme süresini artıran araçlar/sistemler geliştirmeyi içermektedir. Bu amaçla, proje, en son teknolojileri ve bilgileri kullanarak entegre dijital çözümler geliştirecek ve üretim sistemlerinin döngüsel ekonomi için daha verimli, sürdürülebilir ve esnek hale gelmesini sağlayacaktır.

Beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım: DiCiM projesinin beklenen bilimsel çıktıları arasında, ürünlerin kullanım aşamasında takip edilmesi için akıllı etiketleme teknolojisi, veri yönetimi ve analizi için açık erişimli bir dijital platform, optimize edilmiş tersine lojistik süreçleri için araçlar/sistemler, ve kullanıcıların dijital çözümleri benimsemeleri için eğitim ve bilgi transferi mekanizmaları yer almaktadır.

Projenin Hedef Grubu: DiCiM projesi, Avrupa'da üretim sektöründe faaliyet gösteren herhangi bir ölçekteki şirketlerin yanı sıra, üretim ekipmanları sağlayıcıları, yenilikçi hizmet sağlayıcıları, kamu kurumları, araştırma ve eğitim kurumları ve işletmelerin tedarik zinciri ortaklarını da hedeflemektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede Önemi: DiCiM projesi, küresel ölçekte büyük sorunlarla mücadele etmek için önemli bir adımdır. Dünya nüfusunun artması, doğal kaynakların azalması, atık miktarının artması, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve iklim değişikliği gibi sorunlar, sürdürülebilir bir gelecek için acil bir eylem gerektirmektedir. Bu sorunların çözümü için, döngüsel bir ekonomiye geçmek, atık miktarını azaltmak, enerji tasarrufu yapmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve karbon emisyonlarını azaltmak gerekmektedir. DiCiM projesi, sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için önemli bir araçtır. Bu proje, değer yönetim yaklaşımını kullanarak, tüketim, atık ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak için yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşüm süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu şekilde, DiCiM projesi, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine ulaşmak için önemli bir rol oynayacaktır.

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı: DiCiM projesi, birçok alanda bilimsel, sosyal ve ekonomik inovatif katkılar sağlamaktadır. Bu proje, değer yönetimi yaklaşımını kullanarak, atık miktarını azaltmak, enerji tasarrufu yapmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve karbon emisyonlarını azaltmak gibi sorunları çözmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bu proje, yenilikçi dijital çözümler sunarak, işletmelerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede, işletmeler daha az maliyetle daha fazla ürün üretebilir ve rekabet avantajı elde edebilirler. DiCiM projesi, ayrıca atık yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi konularda sosyal farkındalık yaratmaktadır. Bu şekilde, bu proje, bilimsel, sosyal ve ekonomik inovatif katkılar sağlamakta ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir adım olmaktadır.

Meslekî beceriler ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesi DiCiM projesinin önemli bir hedefidir. Proje kapsamında geliştirilen dijital platform ve çözümler, kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine ve teknik bilgilerini artırmalarına yardımcı olacak. Projenin sunduğu eğitim ve öğretim materyalleri, kullanıcıların sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kendi meslekî becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu sayede, kullanıcılar daha verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi iş süreçleri tasarlayabileceklerdir.

DiCiM projesi, insan kaynağının geliştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu proje kapsamında geliştirilen dijital platform ve çözümler, kullanıcıların eğitim ve öğrenimlerini destekleyecektir. Bu sayede, kullanıcılar hem mevcut becerilerini geliştirebilecekler hem de yeni beceriler edinebileceklerdir. Ayrıca, proje sürecinde yapılan işbirlikleri ve deneyimler de kullanıcıların ve proje ekibinin bilgi ve deneyimlerini artıracaktır.

DiCiM projesi, birçok farklı ortağın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Bu ortaklar arasında akademik kurumlar, endüstriyel işletmeler, sivil toplum örgütleri ve araştırma enstitüleri yer alıyor. Bu ortaklar, farklı perspektifler ve uzmanlıklarla proje sürecine katkıda bulunuyorlar. Bu işbirlikleri sayesinde, DiCiM projesi çok yönlü bir yaklaşım benimseyerek, sürdürülebilirliğe yönelik çözümler sunmaya odaklanıyor.

Dicim

BAŞARI HİKAYELERİ