Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2022-31 Mayıs 2026

Koordinatör

FUNDACION TEKNIKER

Bütçe

4,875,571.25 Avro

Türk Ortaklar

Arçelik A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20 - Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA)

Proje İnternet Sitesi
https://reliance-he.eu/
Reliance

Proje Özeti: RELIANCE projesi, yüzeylerdeki mikrobiyal kolonizasyonun patojenler için tehlikeli bir rezervuar oluşturduğu ve enfeksiyonların yayılmasına katkıda bulunduğu gerçeğinden yola çıkarak, güvenli, sürdürülebilir ve uzun süreli kendinden dezenfekte eden nano kaplamalar geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma projesidir. Bu nano kaplamaların bir araya getirilmesi için anti mikrobiyal bakır katkılı mezo gözenekli silika nano partiküller (Cu-SMIN) kullanılacak ve doğada zararsız olan biyo aktif maddelerle (mikroorganizmalara karşı akıllı salım ve temas öldürme etkileri olanlarla) birleştirilecektir. Bu proje, nano teknoloji, malzeme bilimi, kimya ve biyoloji alanlarında uzman araştırmacıları bir araya getirmektedir.

Projenin ana faaliyetleri, öncelikle Cu-SMIN' lerin sentezlenmesi, antimikrobiyal peptitlerin (AMP) ve elansiyel yağların (EO) kullanımı ile biyo aktif nano katkıların oluşturulması, nano kaplamaların hazırlanması, ölçeklendirilmesi ve son olarak farklı endüstriyel uygulamalar için test edilmesini kapsamaktadır.

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım: Bu proje sonucunda elde edilecek bilimsel çıktılar, anti mikrobiyal nano kaplamaların geliştirilmesi ve kullanımının etkililiği hakkında yeni bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca, bu nano kaplamaların üretiminde kullanılan yeşil kimya yöntemleri gibi sürdürülebilir yaklaşımlar, çevresel açıdan doğa dostu malzemeler ve ürünler için potansiyel olarak yeni bir yol açacaktır. Projede kullanılan AMP' ler ve EO' lar gibi biyo aktif maddelerin kullanımı, tarım endüstrisinde arta kalan ürünlerin değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunacaktır.

Projenin Hedef Grubu: Projenin hedef grubu, küresel ölçekli büyük sorunlarla mücadelede yer alan toplumların geniş bir yelpazesini içermektedir. Bu sorunlar arasında iklim değişikliği, çevre kirliliği, gıda güvenliği, sağlık sorunları, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve diğer birçok önemli sorun yer almaktadır. Projenin hedefi, bu sorunlarla mücadelede etkin bir şekilde rol alan tüm toplumlar için yeni ve yenilikçi çözümler sunmaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede Önemi: Küresel ölçekli büyük sorunlarla mücadele, günümüz dünyasında son derece önemli bir konudur. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, gıda güvenliği, sağlık sorunları ve diğer birçok sorun, insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden biridir. Bu sorunların çözümü, toplumlar arasında bu tip işbirliklerine ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Projenin Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkısı: Projenin bilimsel, sosyal ve ekonomik inovasyonu, yeni ve yenilikçi çözümler sunarak küresel ölçekli büyük sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır. Proje, yenilikçi ürünler, süreçler ve hizmetlerin yanı sıra, toplumların daha iyi bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması ve işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla da inovasyon sağlayacaktır.

Örneğin, proje, iklim değişikliği ile mücadele için yenilikçi teknolojiler geliştirerek karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, proje, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda güvenliğini artırabilir ve toplumlar arasındaki işbirliğini teşvik ederek sosyal inovasyon sağlayabilir. Ekonomik inovasyon açısından, proje, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik yenilikçi çözümler sunarak, enerji verimliliğini artırabilir ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyebilir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı: Meslekî becerilerin ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesi, proje hedef grubu için önemli bir kazanımdır. Projenin tasarımı, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, hedef grubunun bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Proje kapsamında sunulan eğitimler, atölye çalışmaları ve mentorluk programları, hedef grup üyelerinin meslekî becerilerini arttırırken, kariyerlerinde de gelişmelerine yardımcı olur. Bununla birlikte, proje süresince gerçekleştirilen aktiviteler, hedef grubunun profesyonel yeteneklerini de geliştirir. Özellikle, proje kapsamında gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri ve ekip çalışmaları, hedef grubu üyelerinin liderlik, iletişim, problem çözme ve karar verme gibi profesyonel yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı: Proje kapsamında, hedef grubu üyelerine verilen uygulamalar, atölye çalışmaları gibi programlar sayesinde, insan kaynağı kapasitesi arttırılır. Ayrıca, proje süresince hedef grubu üyelerinin öğrenme deneyimleri ve bilgi birikimleri de arttırılarak, gelecekteki iş ve proje fırsatlarında daha yetkin bir insan kaynağına sahip olunması sağlanır.

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler: Disiplinlerarası RELIANCE konsorsiyumu, bu zorluğu ele almaya yönelik bir amaca sahiptir ve 10 ülkeden 15 ortağı bir araya getirir. Bu, 7 endüstriyel ortak (4'ü KOBİ), 6 araştırma kuruluşu ve 2 üniversite içermektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ