Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2010-01 Mayıs 2013

Bütçe

4.7 Milyon Avroı

Türk Ortaklar

Selçuk Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

ufuk_avrupa

Nanobilimler, nanoteknolojiler, malzemeler ve yeni üretim teknolojileri, moleküler fabrika, öngörülebilir ve kontrol edilebilir nesnelerin üretimi amaçlamaktadır.  ...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

-Projeden 50 makale yayımı,

-75 bildiri sunumu

-Uluslararası directed self-assembly toplantısı

- Yarı iletken malzemeler için uluslararası teknoloji yol haritası (ITRS) stratejisine katkı

-NANODOTS –yüzey üzerinde metal oksit nanoyapıların nanobaskılaması için metot (Başvuru No. 11189329-2222), patent

 -Mikrobiyal gıda ambalajı (Başvuru No. P10939EP00) patent.

-Görüntü analiz yazılımı.

-Nanobaskı analizi için ışık difraksiyon tekniği.

-Masaüstü nano-baskılama litografi modülü.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Elektronik endüstrisinde büyük alan üzerine (8 inç e kadar) 10 nm altında baskı oluşturmak için Nanobaskılama metodoloji geliştirilmiştir.

-Elektronik devre üzerinde farklı şekillerde, çizgi ve sütun desenler oluşturulmuştur.

-Elektronik cihazların farklı boyutlarda üretim üretimi için doğrudan kendiliğinden toplanma teknikleri geliştirilmiştir.

-Kimyasal olarak dizayn/uyarlanmış silsequioxane filmlerin istenilen ve hassas desenlerini elde etmek için nanobaskılama metodu geliştirilmiştir.

-Kontrollü yapı, boyut ve fonksiyon elde etmek için yeni blok kopolimer malzemeler sentezlenmiş ve yeni desenler tanımlanmıştır..

-Baskı kusuru ve miktar tespiti için yeni metroloji geliştirilmiştir.

-Yüzey üzerine baskı transfer etmek amacıyla yeni plazma aşındırma teknikleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

-Uzun ve kısa boyutta yapıların belirlenmesi için yenilikçi karakterizasyon teknikleri geliştirilmiştir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

-Elektronik endüstrsinde büyük alan (8 inç) üzerine 10 nm boyutta baskı oluşturmak için nanobaskılama metodolojisi.

-Kontrollü yapı ve boyutta yeni blok kopolimer malzemelerin sentezi.

-Yeni blok kopolimer desenlerin tanımı

-Yeni plazma aşındırma teknikleri.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

-Nanobaskılama ve metroloji için teknoloji yol haritası

-Ultra hassasiyette desenleme ve yarıiletken endüstrisi için nanoteknoloji bazlı maliyeti düşük kendiliğinden toplanma tekniğinin geliştirilmesi.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Büyük alan üzerine 10 nm altında Nanobaskılama tekniği.

-Farklı şekillerde desen oluşturma tekniği

-Elektronik endüstrisi için kendiliğinden toplama teknikleri

-Kontrollü yapı, boyut ve fonksiyonu elde etmek için yeni blok kopolimer malzemelerin sentezi

-Baskılanmış yapıların tayini için yeni metroloji teknikleri

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Elektronik endüstrisi için yeni blok kopolimer desenler ve nanobaskılama teknikleri geliştirilmiştir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje konsorsiyumunda bulunan akademik grupların bilimsel kapasiteleri ve yetkinliklerine katkı sağlamıştır

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

2 doktora sonrası ve 2 doktora öğrencisi görev almıştır.

BAŞARI HİKAYELERİ