Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2022-31 Mart 2026

Koordinatör

GASER OSSIDO DURO SRL

Bütçe

4,834,592 Avro

Türk Ortaklar

Arçelik A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-12 - Safe- and sustainable-by-design metallic coatings and engineered surfaces (RIA)

Proje İnternet Sitesi
https://www.freeme-project.eu/
FreeMe

Proje Özeti: FreeMe projesi, plastik yüzeylerin metal kaplaması için toksik olmayan yenilikçi bir teknoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut Plastik üzerine kaplama (Plating on Plastics) (PoP) teknolojisi, insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan ve kalitesiz kaplamalar sunan bir süreçtir. Plastik üzerine metal görünümü sağlayan elektro kaplamalarda yaşanan zorlukların çözümü için FreeMe, altı değerlikli krom ve paladyum kullanmadan polimerik (plastik veya reçineler) yüzeylerin metalizasyonu için çözüm üretmektedir. Bu projede, polimer yüzeylerin metallizasyonu için güvenli ve çevre dostu bir süreç geliştirilecek, kaliteli ve performans özellikleri üstün kaplamalar elde edilecektir. Projenin geliştireceği teknolojik yenilikler uygun nikelli ön malzeme eklemeleri ile kompozit reçinelerin geliştirilmesi ve kullanımı, uygun bir indirgeme ajanı geliştirilmesi ve kullanımı ve elektro-katalizli kaplama süreci ile yüzey kaplamasıdır.

 

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım: FreeMe projesi, plastik yüzeylerin metal kaplaması için daha güvenli, çevre dostu ve kaliteli bir süreç geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu teknoloji, özellikle beyaz eşya, otomotiv ve havacılık sektörlerinde daha hafif, daha ucuz ve korozyon direnci olan plastik kaplamalar için daha etkili bir çözüm sunacaktır. Projeden elde edilecek bilimsel çıktılar arasında, yeni nikel bazlı ön malzemelerin sentezi, çekirdek oluşturma mekanizmaları ve elektro-katalizli kaplama süreci üzerinde yapılan çalışmalar yer alacaktır. Proje kapsamında her yıl 20 uluslararası etkinlik katılımı ve proje sonunda FreeMe konferansı düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Projenin Hedef Grubu: FreeMe projesinin hedef kitlesi, plastik yüzey kaplaması ile uğraşan ve daha güvenli, çevre dostu ve kaliteli kaplamalar elde etmek isteyen endüstriyel şirketlerdir. Bu projenin özellikle otomotiv, havacılık ve beyaz eşya endüstrisindeki şirketler için yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu teknolojinin çevre dostu olması, genel olarak çevre sorunlarına duyarlı olan herkesi hedef kitlesi olarak da dahil edebilir.

Bu proje, daha az çevresel etkiye sahip, daha güvenli ve daha sürdürülebilir metalizasyon işlemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.  Ayrıca, proje, çevresel etkileri azaltırken aynı zamanda ekonomik avantajlar da sağlayarak, sanayi sektörlerindeki işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

 

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı: FreeMe projesi, geleneksel plastik kaplama teknolojilerinde mevcut olan çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir teknoloji geliştirmeyi hedeflemektedir. Polimerik yüzeylerin metalize edilmesi için geliştirilecek yenilikçi çözüm hem bilimsel, hem sosyal hem de ekonomik açıdan avantajlara sahip olup bu teknolojinin uygulanması ile hizmet sektörü daha sürdürülebilir bir şekilde çalışabilir ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilir.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı: Polimerik yüzeylerin metalize edilmesi için yenilikçi teknolojilere ve uygulamalara imkan sunan FreeMe projesi ile projede yer alan kişiler ve yaygınlık faaliyetleri kapsamında planlanan workshoplara katılım sayesinde işçi ve genç araştırmacılar için polimer türlerinde kaplama yöntemleri, malzemeleri ve kaplamada iş güvenliği üzerine teknik beceriler geliştirilecektir.

 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı: FreeMe projesi, değer zinciri boyunca sektörler arası işbirliğini güçlendiren ve KOBİ'lerin faaliyetlerini ve iş modellerini dönüştürmelerine olanak sağlayan yaklaşımı ile yeni iş fırsatları oluşturmayı hedeflemektedir. 

 

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler: FreeMe projesi, koordinatörü dahil olmak üzere 6 kobi, 3 büyük işletme ve 3 üniversiteden oluşan, 5 ülkeden toplam 12 paydaşın bulunduğu bir konsorsiyum yapısına sahiptir.

BAŞARI HİKAYELERİ