Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2022-31 Mart 2026

Koordinatör

ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE

Bütçe

6517030.00 Avro

Türk Ortaklar

Arçelik A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-03 - Laser-based technologies for green manufacturing (Photonics - Made in Europe Partnerships) (RIA)

Proje İnternet Sitesi
https://operatic.eu/
OPeraTIC

Proje Özeti: OPeraTIC, yüksek güçlü Ultra-Kısa Darbeli Lazerleri, mevcut yüzey işleme yöntemlerine sürdürülebilir bir alternatif olarak kullanarak, verimli ve modüler bir imalat platformu geliştirecektir. OPeraTIC, projesi kapsamında geliştirilecek ışın taşıma ve manipülasyonu için ileri optik modüllerin kombinasyonu, hassas robotik manipülatör ve yapay zeka destekli süreç planlaması özellikleri ile süreçlerde üretkenlik, tekrarlanabilirlik ve kaliteye odaklanır. OPeraTIC proje kapsamında, gerçek ortam ile dijital temsil arasında sistematik veri alışverişi ve entegre çift yönlü iletişim için endüstri 4.0 uyumlu, Zero Defect Manufacturing (ZDM) stratejilerine odaklanan bir platform geliştirilecektir.

 

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım: OPeraTIC projesi, endüstride yüksek güçlü USPL ve gelişmiş lazer ekipmanlarının kullanımını artırmak için son derece verimli ve modüler bir üretim platformu geliştirecektir. OPeraTIC açık, birbirine bağlanabilir ve genişletilebilir mimarisi, büyük ve karmaşık parçaların mikro yapılandırması için fiziksel, bilgi ve kontrol arayüzleri seviyesinde özel olarak adapte edilecektir. Ana amaçları şunlardır:

  • Geniş bir hacimde yüksek güçlü lazer mikro yapılandırma için modüler mimari ve çeviklik
  • Büyük ve karmaşık bileşenler için modüler, yeniden yapılandırılabilir, esnek ve entegre USPL üretim hattı için veri tabanlı kapalı döngü üretim ve dijital mimari
  • AI tarafından desteklenen bir sıfır hatalı üretim stratejisi için Makine Zekası Çerçevesi ve gerçek zamanlı izleme ve kontrol, kenar seviyesinde
  • OPeraTIC yaklaşımının gerçek ölçekte büyük ölçekli yüksek hassasiyetli karmaşık bileşenlerin üretimi için gösterilmesi, sonuçların kullanımını artırması ve AB endüstrisinin benimsemesini sağlamasıdır.

 

Projenin Hedef Grubu: OperaTIC projesinin hedef grupları: teknoloji geliştiricileri ve sağlayıcıları (lazer kaynakları, fiberler, ışın yönetimi araçları, metroloji), robotik, I4.0 bileşenleri; üretim sektörü, beyaz eşya, havacılık, otomotiv, aydınlatma; standartlaştırma kurumları, politika yapıcılar, eğitim kuruluşları, sertifikasyon kurumları; fotonik, ZDM üretimi, I4.0 alanındaki bilimsel topluluklardır.

 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede Önemi: OPeraTIC projesi, yüksek güçlü USPL ve gelişmiş lazer ekipmanlarının endüstride daha yaygın kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. OPeraTIC, paralelleştirme stratejileri, ışın dağıtımı tasarım kuralları ve yakınlık etkileri gibi lazer-malzeme etkileşimleri üzerine büyük ölçekli yüksek üretim hızlarında fonksiyonel yüzey yapılarının lazer mikromakine edilmesine olanak sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu bilgiye dayanarak, yüksek koheranslı hafif bir lazer amplifikatörü, dinamik ışın şekillendirme modülleri, malzeme işleme için modeller ve soyut kurallar ve büyük alanlar için kalite izleme araçları gibi sistemlerin özel bileşenleri geliştirilecektir. Sıfır hata imalatı için kapalı döngü işlem stratejileri de geliştirilecektir. OPeraTIC, lazer ışınının mevcut optik modüllerdeki isteğe bağlı yönlendirmesi ile ek bir özgürlük derecesi sağlayacak, bu sayede her uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre optik modüllerin seçilmesini mümkün kılacaktır.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı: Proje, eğitim kurumları, işletmeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, yeni yeteneklerin ve becerilerin kazandırılması için fırsatlar sunacaktır. Bu sayede, proje katılımcıları, yeni iş alanlarına erişim sağlayacak, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunacak ve kariyerlerinde ilerleme kaydedeceklerdir.

 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı: Proje, insan kaynağının geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, katılımcıların kişisel ve meslekî gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, proje katılımcıları, kendilerini geliştirecek, yeni beceriler kazanacak ve iş piyasasında daha rekabetçi hale geleceklerdir. Ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim ve mentorluk faaliyetleri, katılımcıların liderlik becerilerini ve işbirliği yapma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

 

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler: OPeraTIC projesi, 4 endüstriye yönelik kullanım durumunda uygulanacak yenilikçi ve yeşil lazer tabanlı mikro imalat çözümlerinin araştırılmasıyla tüm değer zincirini kapsayan çok disiplinli bir konsorsiyumdur. 17 ortaklı konsorsiyumda; 4 araştırma kurumu, 3 büyük şirket, 9 KOBİ ve bir dernek yer almaktadır.

BAŞARI HİKAYELERİ