Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2015-01 Haziran 2017

Koordinatör

ESSP – European Satellite Services Provider

Bütçe

1.9 Milyon Avro

Türk Ortaklar

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Genel proje konsepti farklı Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (EGNSS)  kullanarak havacılık ağırlıklı odaklanmış çok modlu uygulamalar alanında kapasite oluşturmayı hedeflemektedir. Bu ülkeler sınırlı EGNSS tecrübesi ile EGNOS sisteminin kapsama alanında bulunmaktadırlar. Proje önceki Avrupa Ar-Ge faaliyetlerinde öğrenilmiş tecrübeler üzerine geliştirilecek çok modlu uygulamaların oluşturulmasını teşvik edilmesini hedeflemektedir. BEYOND projesinin amacı üç bölümden oluşmaktadır:

  • - Avrupa Birliği bölgesi dışında kalan komşu ülkelerde EGNSS sisteminin kullanımını teşvik etmek ve EGNSS sistemine yönelik yatırımları teşvik etmek,
  • - EGNSS tabanlı sistem ve uygulamaların tercihi olarak kabul görmesi için bu ülkelerde farkındalık yaratılması ve bu şekilde Avrupa Birliği bölgesi dışında EGNSS sistemi hakkında bilgi artışına katkı sağlamak,
  • - Avrupa Birliği ve AB dışında kalan bölgelerdeki Sanayi, kurumlar, araştırma enstitüleri, akademik ve yüksek eğitim kurumları arasındaki işbirliği ağının desteklenmesi ve AB komşuları ile havacılık ve diğer alanlar için işbirliği ve iş fırsatlarına bir temel oluşturmak.
  • Proje çok modlu alanlarda ve havacılık alanında yeni EGNSS uygulamaları için kritik kütleye ulaşmak ve önemli mali destek sağlayarak projede yer alan farklı ülkelerde EGNSS görünürlüğünün artırılmasının sağlamayı amaçlamaktadır.
  • BEYOND Projesi genişletilmiş bir Avrupa coğrafyasında EGNSS uygulamaları geliştirilmesinde GSA’yı destekleyen önemli bir varlığı temsil etmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ