Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2022-31 Mayıs 2025

Koordinatör

FACHHOCHSCHULE VORARLBERG GMBH (FHV)

Bütçe

2 224 726.25 Avro

Türk Ortaklar

ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS (ZOREN); TPI-KOMPOZIT KANAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (TPI)

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-26 - Sustainable Industry Commons (RIA)

Proje İnternet Sitesi
https://www.jidep.eu/
JIDEP

Proje Özeti (Amaç ve Ana Faaliyetler)

Dünyanın yönünü döngüsel ekonomi modeline çevirdiği bir dönemde daha sürdürülebilir malzeme, ürün, hizmet ve çözüm sunmayı amaçlayan Ortak Endüstriyel Veri Değişim Platformu – JIDEP-  temelde üstün nitelikli bir mühendislik malzemesi olan kompozit materyalden geri dönüşüm ile elde edilebilecek ve tekrar kullanılabilecek hammaddelerin verisinin tutulduğu bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu platforma kaydedilecek geri dönüştürülebilir malzeme sahipleri, geri dönüşüm firmaları, malzemeyi kullanacak taraflar olacaktır.  Üç farklı kullanım senaryosu olan projede atıl rüzgâr türbin kanatları, otomotiv ekipmanı ve elektronik kartlardan geri dönüştürülebilir kompozit malzeme elde edilmesi amaçlanmaktadır. Malzeme geri dönüştürüldükten sonra eğer uygun bileşime sahipse enerji, denizcilik, otomotiv, bilişim gibi farklı sektörlerde tekrardan ham madde olarak kullanılabilecektir. Farklı sektörlerden pek çok oyuncu bir noktada buluşarak ihtiyaçlarını aktarabilecek ve dönüştürülmüş bu hammaddeyi kullanmak isteyen üreticiler tüm veri tabanına erişerek ihtiyaç duyduğu hammaddeyi bu mecra üstünden sağlayabilecek. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar veri bilimine, işbirliğine, endüstride madde kullanım alışkanlıklarının değişimine dijital bir araç üzerinden katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin hedef grubu döngüsel ekonomide faaliyet gösteren ve buradaki faaliyetleri düzenleyen tüm aktörlerdir. Projenin çıktısı olacak olan Ortak Veri Paylaşım Platformu tarafları bir araya getirecek ve geri dönüşümde malzeme akışını kolaylaştıracaktır. Özellikle enerji sektöründe, rüzgar enerjisi türbin kanatlarının geri dönüştürülmesi hem ülkemiz hem Avrupa’da kompozit malzeme ve geri dönüşüm, malzeme yönetimi, data bilimi gibi alanlarda hem iş dünyasına hem de akademik çevrelere duyurulması hedeflemektedir.

 

Projenin Hedef Grubu  

Projenin hedef grubu kompozit malzemeye sahip bir ekipmanın geri dönüşümüne katkı sağlamak isteyen taraflardır. Bu kompozit malzemenin dönüşümünden sonra ikincil malzeme olarak kullanacak olan kompozit malzeme kullanıcıları yani üreticilerde önemli bir taraf olacaktır projede. Tüm bunların yanı sıra,  geri dönüşüm firmaları, platforma kayıt olan tüm taraflar projenin hedef grubundadır.

 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede önemi

Proje çerçevesinde günümüzün en önemli sorunları olan çevre sorunlarına, enerji ve hammadde kısıtlılıklarına üretim ve tedarik zincirine dayalı çözümler getirilerek sürdürülebilir bir değer zincirinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu soruna yönelik çözümler, hammaddelerin kullanımını ve geri dönüşümünü iyileştirmekte, karbondioksit emisyonlarını azaltan uygun tedarik zinciri yapılarını oluşturmakta ve veri platformu yardımıyla tüm bu üretici, tüketici, geri dönüştürücü ve valide edici tarafları bir araya getirmektedir. 3 farklı kullanım senaryosu kapsamında yapılacak olan geri dönüşüm ve malzeme pasaportlarının oluşturulması kapsamında veri platformu önemli bir rol oynayacaktır. Bu sayede global olarak hepimizin ajandasında olan karbon emisyonu azaltımı, geri dönüşüm, üretim ve tedarik zinciri problemlerine katkı sunulması hedeflenmektedir.

 

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı

Gün geçtikçe, teknoloji ve ölçülebilirlik arttıkça önem kazanan veri bilimi, platformda önemli bir yere sahiptir. Ekonomik olarak geri dönüşüm ve malzemenin yeniden kullanılması ile birlikte sektörler özelinde hammadde yönetimi, döngüsel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak. Ülkemizin ve tüm Avrupa’nın takip ettiği doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir platform olacaktır.  Geri dönüşüm ve döngüsel ekonominin çevresel olarak doğrudan önemli bir katkısı olacaktır.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projede görev yapan Ar&Ge ekibi çalışanları, lisansüstü öğrencilerin ve şirket çalışanları temelde döngüsel ekonomi modeli başta olmak üzere, geri dönüşüm, kompozit malzeme, ortak kullanım platformu, malzeme pasaportu, veri bilimi, malzeme yönetimi gibi konularda mesleki becerilerinin ve profesyonel yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında, döngüsel ekonomi, rüzgar kanat geri dönüşümü, dönüştürülen malzemenin test edilmesi alanında çalışmalara katkıda bulunacaktır. Projede çalışan şirket çalışanlarının yanı sıre yeni istihdamlarda da projeler kapsamında bilgi edinme, öğrenme, araştırma çalışmaları sağlanacaktır.

 

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler

Proje Haziron Europe çerçeve programı tarafından desteklenmekte olup, yaklaşık olarak 2.2 milyon Euro’luk bir bütçeye sahiptir. Proje koordinatörlüğünü Fachhochschule Vorarlberg (FHV – Vorarlberg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi).   Proje kapsamında, 7 farklı ülkeden toplamda 13 farklı ortak çalışacaktır. Projenin Türk Ortakları Türkiye’nin önde gelen enerji yatırımcısı olan Zorlu Enerji ve TPI Kompozit’tir.

BAŞARI HİKAYELERİ