Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2022-01 Mart 2026

Koordinatör

Empirica Gesellschaft für Kommunıkatıons und Technologıeforschung MBH

Bütçe

8,999,734 Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Ticaret (TAGES)

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-02-01-PCP - Boosting green economic recovery and open strategic autonomy in Strategic Digital Technologies through pre-commercial procurement (PCP action)

Proje İnternet Sitesi
https://circularpsp.eu
Circular

Türkiye’den İBB ve TAGES şirketinin ortak olarak yer aldığı CircularPSP projesi kapsamında, İstanbul ile birlikte Berlin, Sandyford, Maribor, Londra, Guimaraes ve Stockholm olmak üzere 45 milyonu temsil eden 7 şehre yönelik, ortak bir vizyonla döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde yeşil ve dijital kamu hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda 1 milyon avrosu İstanbul’a olmak üzere yaklaşık 5,8 milyon Avro yatırım yapılacaktır. 

Projede Avrupa çapında yenilikçi döngüsel ekonomi çözümlerini daha hızlı ve geniş kapsamlı planlamak, tedarik etmek ve uygulamak için iş süreç ve akışlarının desteklenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda kamusal hizmet olarak mevcut ve yeni dijital teknolojilerin kullanılmasını gerektiren aşağıdaki 3 ana ihtiyaca yönelik engelin aşılması hedefleniyor:

  1. Organizasyonel ve operasyonel performansı iyileştirmek için dijital araçlar
  2. Döngüsel ekonomi alanında bilgi ve veri alışverişi için taksonomileri kullanan veri analitiği
  3. Dil engelini ortadan kaldırmak ve AB çapında bilgi birikimi yaratmak

Bu doğrultuda şehirlerin ihtiyaç duyduğu gereksinimler doğrultusunda kendi belirleyecekleri çerçevelere göre projede tedarikçilerden yenilikçi mevcut ve yeni dijital teknolojiler ile aşağıdaki alanlarda çözümler üretmesi beklenecektir:

  • Şehir ve KOBİ kullanıcıları için ölçeklenebilir platformlar
  • AB sınıflandırmasını kullanan döngüsel ekonomi veri analitiği, yapay zeka ile açık-bağlantılı veriler
  • AB genelinde dil engellerini aşmak için doğal dil işleme (NLP)

Öngörülen çözümler, şehirler, bakanlıklar, ajanslar dahil olmak üzere tüm Avrupa makamlarına yöneliktir. Proje döngüsel ekonomi tedarik hacmini artıracak ve yeşil dijital şirketler için ticarileştirme fırsatlarını genişletecek ve Döngüsel Ekonomide AB liderliğine yol açacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ