Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2013-30 Nisan 2017

Koordinatör

TOFAŞ – Türkiye

Bütçe

8.6 Milyon Avro

Türk Ortaklar

TOFAŞ

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

Proje İnternet Sitesi
http://www.robo-partner.eu/
ufuk_avrupa

ROBOPARTNER Projesi, «Geleceğin Fabrikalarında Akıllı, Esnek ve Güvenli Operasyonlar İçin Yakın İnsan/Robot İşbirliği Sistemleri» geliştirilmesini amaçlamaktadır.  ...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

«Geleceğin Fabrikalarında Akıllı, Esnek ve Güvenli Operasyonlar İçin Yakın İnsan/Robot İşbirliği Sistemleri» geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

 • İnsan ile yakın etkileşimli robotik uygulamayla birlikte insanlar ve robotlar arasında görev paylaşımı, ergonomik koşulların iyileştirilmesi,
 • Endüstriyel alanlarda daha fazla kadın istihdamı, orta yaş üstü ve engelli çalışanlara destek
 • Artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilir teknolojilerin endüstride kullanımı ile bilişsel yükte iyileşme,
 • Daha kolay robot programlama ve yönlendirme yöntemleri ile robotiğin farklı sektör ve alanlarda d yaygınlaşması
 • İLMAR konsepti ile katma değersiz etkinliklerin iyileştirilmesi

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

 • Orta yük kapasiteli endüstriyel robotlarda insan ile yakın etkileşimli robot (kolloboratif robot) uygulaması ve montaj işlemleri,
  • Gelişmiş işgüvenliği ekipmanları ve teknolojileri
  • İnsan robot görev paylaşımı yöntemleri ve yazılımı
  • Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve giyilebilir teknolojilerin insan robot işbirliği senaryolarında kullanımı
  • Ses, el imgeleri ve sürükle/bırak görsel komutlarıyla robot programlama yöntemleri
 • İLMAR (İç Lojistik Mobil Asistan Robotu) konsepti: Üzerinde kartezyan eksenler bulunan, otonom hareket eden, optimize işplanlaması yapan, malzeme taşıma amaçlı güvenli mobil robotlar
 • Ağır sanayide vinç yapısına entegre robotik, “beni izle” fonksiyonu

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

 • ISO/TS 15066 normunda revizyon
 • İnsan robot etkileşimi temasının öncelikli alanlar içinde yer alması

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje konsorsiyum üyeleri birlikte 5’inde Türk firma koordinatör olmak üzere, 11 adet AB proje başvurusu yapmıştır. Proje, prestijli uluslararası konferans, fuar, vb. etkinliklerde ve AB sosyal medyasında başarı öyküsü olarak anlatılmaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan ve robot etkileşimi ile montaj operasyonları, insan ile etkileşimli orta yük kapasiteli robotlar, bu kapsamda gelişmiş iş emniyeti ekipmanları ve yöntemleri (iş emniyeti robot kaplaması, iş emniyeti 3D tarayıcı), artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ve giyilebilir teknolojilerin endüstride kullanımı, endüstri 4.0 kablosuz iletişim yazılım protokolleri, yapay görme destekli robotik, mobil robotik, LİDAR sensörleri ile 3B model oluşturma, otonom karar destek sistemleri

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

8 ülkeden 14 farklı partnerin oluşturduğu konsorsiyumda, TOFAŞ ekibinde farklı birimlerden 22 personel görev almıştır. Yukarıda belirtilen mesleki beceri ve profesyonel yeteneklerde elde edilen birikimle, giyilebilir teknolojiler ve artırılmış gerçeklik gözlükleri alanlarında iç projeler kurgulanmıştır.

BAŞARI HİKAYELERİ