Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2022-30 Kasım 2025

Koordinatör

L'UREDERRA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL

Bütçe

5 754 846,25 Avro

Türk Ortaklar

Eczacibasi Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.S. ; ALMAXTEX Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ; PANASONIC Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20 - Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA)

Proje İnternet Sitesi
https://susaan-project.com/
SUSAAN

Proje Özeti (Amaç ve Ana Faaliyetler)

Bulaşıcı hastalıklar hem insan sağlığı hem de küresel ekonomi için önemli bir tehdit oluşturarak küresel ölümlerin %20'sinden fazlasına neden olmakta ve bu ölümlerin yaklaşık üçte biri virüslerden kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 200 bulaşıcı hastalık olduğu ve bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %80'inin kirli yüzeylere dokunma yoluyla bulaştığı bilinmektedir. SUSAAN projesi, aktif temas nesnelerinden tekstil, gömme rezervuar kontrol panelleri ve anahtar priz imalat endüstrilerini içeren plastik ve metalden yapılmış yeni sürdürülebilir antiviral ve anti mikrobiyal kaplamaların geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, ortak kullanımlı elle temas edilen alanların ve/veya nesnelerin çoğu proje kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle projenin çıktıları üç ana pazar sektöründe son kullanıcılar aracılığıyla doğrulanacaktır. Konsorsiyum Ortakları ve ana faaliyet konusu SUSAAN'ın en güçlü yönlerinden biridir. Teknolojik ve bilimsel ortaklar (LUR, NSCR, IVW, CEIT ve ITENE), nanopartiküller, kaplamalar, ön arıtma, biyobazlı nanokapsüller ve toksisite değerlendirmesinin ana alanlarında uzmanlardır. Ortak olan şirketler, kaplama üretimi (TEC), biyobazlı ürünler (CEL), gömme rezervuar kontrol panelleri (EZC), anahtar priz (PANASONIC) ve tekstil (YESİM) dahil olmak üzere ana faaliyet alanlarına dayalı olarak katkı sağlamaktadırlar. Son olarak INTERTEK, kaplamaların virüsidal ve antimikrobiyal aktivitesini belirlemek için standart testlerden sorumlu VIRHEALTH ve sürdürülebilirlik değerlendirmesinden sorumlu ARDITEC olmak üzere BPR (Business Process Reengineering) değerlendirmesine ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Aktif nanomalzemeler (inorganik nanopartiküller, biyobazlı aktif maddeler) kullanılarak antimikrobiyal ve antiviral nano kaplama yapılan aktif temas nesneleri (tekstil, banyo ve anahtar soketler) BPR yetkilendirme prosedürü ile test edilerek onaylanacaktır. Proje çıktısı çevresel, ekonomik ve sosyal etki değerlendirmesi yeni sürdürülebilir ürünler olması hedeflenmektedir.

 

Projenin Hedef Grubu

Potansiyel kullanıcılar:

Doğrudan müşteriler:

-Banyo bileşenleri üreticileri, inşaat, elektrik fiş ve priz üreticileri, tekstil sektörü, tıbbi tesis ve laboratuvarlar, tıbbi ekipman, hastane mobilyaları, oteller ve diğer kamusal alanlar, pencere camı, ecza laboratuvarları, paketleme, gıda paketleme alanları ve restoranlar, gıda işleme ekipmanı, ulaşım, havalandırma sistemleri, cihazlar, spor ve egzersiz ekipmanları, konteynerler, uçak iç mekanları ve binaları, yolcu gemileri, tırabzanlar, okullar ve çocuk bakım tesisleri, oyun alanları ve/veya bireysel son kullanıcılar.

Profesyonel dernekler ve SUSAAN stratejik ortakları-Benzer etki alanındaki AB projeleri, AB teknolojik platformları.

Etkileyenler: Bilimsel Topluluk, EC, kamu ve hükümet kuruluşları ve SUSAAN çözümlerinin benimsenmesi için elverişli bir çerçeve oluşturmaya katkıda bulunabilecek Kamu kurum ve kuruluşları.

 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede önemi

Projede hedeflenen pazar çok büyük olup SUSAAN, sadece pandemi döneminde enfeksiyonun yayılma riskine ilişkin mevcut sorunların aşılmasına değil, aynı zamanda daha sağlıklı yaşam ve çalışma ortamlarının oluşturulmasına ve halk sağlığının iyileştirilmesine v- katkıda bulunacaktır. Geliştirilmiş yeni metodoloji ve yeni materyaller, üreticiler, satıcılar ve son kullanıcılar dahil olmak üzere yeni aktörler üreterek teknoloji, ekonomi ve toplum üzerinde büyük bir etki yaratabilmeyi amaçlamaktadır. SUSAAN teknolojisi yeni şirketlerin yaratılması, yeni işler, yeni bilgiler ve yeni ürünler sayesinde bilimsel alana etkisi ile toplumsal yönleri iyileştirerek gelecekte yeni pazarlar yaratacağı öngörülmektedir.

 

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı 

Bilimsel: Geliştirilmiş işlevselliklere (dayanıklılık, verimlilik, toksisite…) sahip, tasarımı gereği sürdürülebilir yeni antimikrobiyal ve antiviral kaplama.

Ekonomik: Avrupa, ikinci en büyük kimyasal üreticisidir (2018'deki satışların %16,9'unu oluşturmaktadır). Ancak bu pay son 20 yılda yarıya inmiştir ve 2030'a kadar üçüncü sıraya düşeceği öngörülüyor. 30.000 şirketten oluşan kimyasal üretim, AB'deki dördüncü en büyük endüstridir. Kısa vadede 30 firmada SUSAAN kaplamalarının yapıldığı tahmin edilmekte olup, daha sonra uzun vadede bu rakamın 10 katına çıkabileceği tahmin edilmektedir. Bu, KOBİ'lerin %95'ini ve dolaylı olarak yaklaşık 1,2 milyon ve indrekt 3,6 milyon kişiyi istihdam eden bir sektörü etkileyecektir.

Sosyal: Avrupalıların %84'ü günlük ürünlerde bulunan kimyasalların sağlıkları üzerindeki etkilerinden ve %90'ı çevre üzerindeki etkilerinden endişe duymaktadır. Biyobazlı bileşenler ile iyileştirilmiş kamusal alanlarda endişe etkisinin en aza indirilmesi toksik/kirletici içermeyen ortam sağlanması beklenmektedir.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında geliştirilen antibakteriyel ve antiviral bir hammaddenin üretimde kullanılan plastik yüzeylerde kullanımı konusunda bilgi sahibi olup, bundan sonraki süreçte bu bilginin topluma faydalı ürünler geliştirme süreçlerinde diğer projelere aktarımı sağlanacaktır.

 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

14 proje ortağı ile yürütülen bu proje ile proje ekibinde yer alan çalışanlara hem ilgili alanda analitik ve bilimsel yetkinlik kazandırılması, hem de uluslararası ortaklı projelerde rol alması sağlanarak, kişisel becerilerinin ve deneyimlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler

1. L'UREDERRA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO TEKNOLOJİ VE SOSYAL Lurederra, nanoteknoloji, yeni malzemeler ve ileri çevre alanlarında araştırma ve uygulamalı teknolojik geliştirme faaliyetleri yürüten bir teknoloji merkezidir.https://lurederra.es/en/

2. TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS, S. L. (TECNAN), Çeşitli endüstriyel uygulamalar için yeni hammaddeler (yüksek performanslı nanopartiküller) ve bunlara dayalı diğer kullanıma hazır ürünler (inşaat-restorasyon için hidrofobik ve leke önleyici koruyucular, araç ön camları için yağmur itici, duş camları ve diğer mimari camlar için kireç önleyici hidrofobik koruyucu, metaller ve plastikler için korozyon önleyici ve yapışma önleyici koruyucu, tekstil koruyucu vb.), geliştiren bir firmadır.https://tecnan-nanomat.es/en/

3. "ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ “DEMOKRITOS” Temmuz 1961'de Nükleer Araştırma Araştırma Merkezi olarak kurulan Demokritos, kadrolu ve kadrolu pozisyonlarda yaklaşık 180 Araştırmacı ve çalışan 500'den fazla Araştırma Personeli ile bugün Yunanistan'ın en büyük çok disiplinli Araştırma Merkezidir.https://www.demokritos.gr/

4. LEIBNIZ-INSTITUT FUR VERBUNDWERKSTOFFE GMBH IVW Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Rheinland-Pfalz eyaletinin ve Kaiserslautern-Landau Üniversitesi'nin (RPTU) kar amacı gütmeyen bir araştırma kurumudur. Geleceğin hareketliliği, enerji, iklim ve çevre alanları, üretim teknolojisi ve sağlık hizmetleri için büyük önem taşıyan kompozit malzemelerin gelecekteki uygulamaları için temelleri araştırır. Yeni malzemeler, yapım yöntemleri ve üretim süreçleri araştırılır ve - temel anlayış geliştirildikten sonra - ilgili gereksinimler için özel olarak üretilir.

Odak noktası, temel malzemelerden karakterizasyon ve simülasyona, inşaat yöntemleri ve üretim teknolojisinden bileşen testi ve geri dönüşümüne kadar tüm süreç zinciridir. Yeni fikirler ve yenilikçi konseptler, enstitünün araştırma ve daha fazla geliştirilmesinin yalnızca önemli bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda bölünmelere de yol açar. Yeni edinilen bilgi, her şeyden önce bilime ama aynı zamanda öğretime ilgili kamusal ve endüstriyel uygulamalara aktarılır. https://www.ivw.uni-kl.de/en/home

5. CELABOR SCRL CELABOR, Verviers (Belçika) Tarım-gıda (beslenme ve ekstraksiyon), çevre, ambalaj, kağıt/karton ve tekstil alanlarındaki şirketlere bilimsel ve teknik destek sunan yerel bir bilimsel ve teknik hizmetler merkezidir.  https://www.celabor.be/site/index.php?id_surf=&surf_lang=en

6. ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT Ceit, 1982 yılında Navarra Üniversitesi'nin girişimiyle oluşturulmuş ve ana görevi şirketlerin Ar-Ge departmanları ile yakın işbirliği içinde endüstriyel araştırma projeleri yürütmek olan, kar amacı gütmeyen bir teknoloji merkezidir.https://www.ceit.es/en/

7. ECZACIBAŞI YAPI GERECLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Eczacıbaşı Grubu'nun en büyük bölümüdür. Kuruluş, Türkiye'nin ilk ve en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi ve ihracatçısı unvanına sahiptir. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, 1958 yılından bu yana VitrA markalı seramik sağlık gereçlerini, 1991 yılından bu yana ise banyo mobilyaları ve duş teknelerini sergilemektedir. VitrA, her yıl milyonlarca parça seramik sağlık gereçlerini beş kıtada 75'ten fazla ülkeye, uyumlu banyo mobilyaları serileriyle birlikte tedarik etmektedir. VitrA karo ürünleri, mutfaktan salona, ​​havuzdan terasa kadar her türlü iç ve dış mekan için geliştirilmiş geniş bir ürün yelpazesine sahip olup, VitrA'nın erişimini banyo sınırlarının ötesine taşıyarak her geçen gün daha da genişletmektedir. https://www.eczacibasiyapigerecleri.com/

8. ALMAXTEX TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1983 yılında kurulan Yeşim Grup çatısı altında faaliyet gösteren dünya markaları için hazır giyim ve ev tekstili üretimi yapmaktadır. Nike, Matheis – Schlafgut, Under Armour, Zara, Pull&Bear, Bershka, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Guess, Kappa, Aldi, Horizonte ve Tchibo gibi dünyaca ünlü markalarla stratejik ortaklığa sahiptir. Günlük örmede 115 ton, boyada 125 ton, baskıda 100.000 ton, hazır giyimde 250.000 adet ve ev tekstilinde 100.000 adet üretim kapasitesine sahiptir. Yeşim, hazır giyim sektöründe iplikten mamul ürüne kadar tüm süreçleri aynı çatı altında yürütebilen dünyanın sayılı entegre tesislerinden biridir. https://www.yesim.com/anasayfa/

9. INTERTEK ITALIA SPA'nın Ar-Ge, hammadde tedariki, bileşen tedarikçileri, üretim, nakliye, dağıtım ve perakende kanalları ve tüketici yönetimi dahil olmak üzere faaliyetlerinin her alanında müşterilerin Test, Muayene ve Sertifikasyonlar ile ürün denetlemelerini gerçekleştiren bir merkezdir.https://www.intertek.com/about/

10. INTERTEK IBERICA SPAIN SA Ar-Ge, hammadde tedariki, bileşen tedarikçileri, üretim, nakliye, dağıtım ve perakende kanalları ve tüketici yönetimi dahil olmak üzere faaliyetlerinin her alanında müşterilerin Test, Muayene ve Sertifikasyonlar ile ürün denetlemelerini gerçekleştiren bir merkezdir. https://www.intertek.com/about/

11. INSTITUTO TECNOLOGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA ITENE şirketlere daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri için en son bilgi ve teknolojiyi sağlayan araştırma merkezidir. https://www.itene.com/en/

12. VIRHEALTH SAS Uzmanlaşmış bağımsız bir laboratuvar olan Virhealth, ürünlerin, ekipmanların ve dezenfeksiyon teknolojilerinin virüsidal antiviral aktivitelerini belirlemek için FR/EN/ISO/ASTM'ye göre çok çeşitli standart testler ve müşterilerin koşullarına göre test hizmeti sunulmaktadır.https://virhealth.fr/

13. PANASONİC ELECTRİC WORKS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş İstanbul’da yer alanendüstriyel tesislerinde faaliyet göstermekte olan PEWTR konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürün ve çözümlerini dünya pazarlarına ulaştırmayı ve insan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmayı hedeflemektedir. Türkiye ürün gamı ​​içerisinde; Elektrik Anahtar ve Prizleri, Grup Prizler, , Kablo Kanalları, Alçak Gerilim Şalt Ürünleri, Sigorta Kutuları, Akıllı Ev ve Bina Otomasyon Sistemleri, LED Aydınlatma Ürünleri, Güneş Enerjisi Panelleri ve Yangın Algılama - Alarm Sistemleri bulunmaktadır. https://ewtr.panasonic.com

14. ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LEDEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS ET DETECHNOLOGIES POUR LA PROTECTION DEL'HERITAGE ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL Tüm üyelerine, müşterilerine ve ortaklarına, kültürel varlıkların sürdürülebilir kalkınmasını, kültürel mirasın korunmasını teşvik etme tutkusuyla oluşturulmuş bir kuruluş. https://arditec.net/

 

SUSAAN

BAŞARI HİKAYELERİ