Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2011-01 Aralık 2014

Koordinatör

Dublin Şehir Üniversitesi (İrlanda)

Bütçe

3,8 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Hacettepe University

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje sürecinde:

  • Sorgulama ve değerlendirme stratejilerini içeren sorgulamaya dayalı bilim eğitimi (IBSE), öğretimi ve öğrenimi için zengileştirilmiş materyaller geliştirildi.
  • Sını ardaki temel IBSE becerileri ve yetkinliklerini değerlendirmek, değerlendirme stratejilerini belirlemek ve uygulamak için öğretmenler ile çalışıldı.
  • Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenleri için sorgulama ve değerlendirilme uygulamalarını içeren öğretmen eğitim programları yapıldı.
  • Uygulama topluluklarının desteği ile öğretmenler, sorgulama yaklaşımı ile öğretme, öğrenme ve değerlendirme deneyimlerini paylaşmaları için desteklendi.
  • Ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından sorgulama yaklaşımlarının, öğretme, öğrenme ve değerlendirme amacıyla kullanması desteklendi. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Araştırmaya-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri (SAILS) projesinin genel amacı, sorgulamaya dayalı yaklaşımları kullanarak Avrupa genelinde, ortaokul ve lise düzeyinde bilimin öğretimi, öğrenimi ve değerlendirilmesini destekleyerek geliştirilmesi için imkanlar oluşturmaktır. 

BAŞARI HİKAYELERİ