Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2016-09 Eylül 2019

Koordinatör

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H.

Bütçe

8 Milyon Avro

Türk Ortaklar

SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

NIMBLE Endüstri firmaları arasında veri transferini dijitalleştirerek B2B iş süreçlerinin otomatikleştirilmesini ve dolayısıyla hızlandırılmasını hedeflemektedir. Endüstriyel firmalara özgü bir pazar...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

NIMBLE halen geliştirilmekte olan Endüstri4.0 referans modellerine ve endüstriyel internet mimarilerini baz olarak geliştirilecek. Genel NIMBLE mimarisi modüler bloklardan oluşacak ve gerektiğinden firmaya/sektöre/ülkeye özelleştirilebilecek bir biçimde tasarlanacak. NIMBLE anlamsal, ilişkisel, ham sensör, doküman bazlı heterojen verilerin yönetilmesini sağlayacak ve bu bilgileri sağlayan mevcut sistemlerle (bilgi sistemleri, IoT bağlantılı nesneler gibi) küçük ölçekli entegrasyonlar yapılmasını ve bunların yönetimini sağlayacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

NIMBLE'ın ana hedeflerinden biri her ölçekte endüstri firmasına hitap edebilmek. Bu doğrultuda iş birliği/iş süreci yönetimi, veri entegrasyonu gibi özellikler teknik bilgisi olmayan kullanıcıların dahi zorlanmadan kullanabilecekleri bir şekilde geliştirilecek. Bunun yanında NIMBLE platformu genel B2B iş birliği kabiliyetleri sayesinde belli bir endüstri sektörüne bağımlı kalmamayı ve dolayısıyla geniş kitlelere hitap etmeyi hedeflemekte. Fakat yine de esnek mimarisi ve modüler yapısı sayesinde NIMBLE belli sektörler için özelliştirmeye de imkan vermektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projedeki pilot çalışmaları baz alındığında NIMBLE'ın öngörülen etkileri aşağıdaki gibi: tedarik zinciri kurulumunun hızlanması, ürün/hammadde temininin hızlanması, market gereksinimlerinin daha hızlı karşılanması , geçmişe yönelik ürün/parça takibinin iyileştirilmesi, üretim süreci takibinin iyileştirilmesi, tedarikçiden kaynaklı hasar durumlarının azaltılması, nakliye sürecinde ortaya çıkan hasarların azaltılmasıdır.

BAŞARI HİKAYELERİ