Başlangıç ve Bitiş Tarihi

08 Mart 2016-08 Mart 2019

Koordinatör

TWI - İngiltere

Bütçe

7.993.169,00 Avro

Türk Ortaklar

ROKETSAN

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
Tıklayınız
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EIROS projesinin amacı yüksek yapısal performanslı, kendi kendini iyileştirebilen, buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı çok işlevli nano-katkılı kompozit malzemelerin geliştirilmesidir. Mevcut durumda kendi kendini iyileştirme, buzlanma ve aşınma direncini ile yapısal mukavemeti bünyesinde bulunduran çok işlevli bir malzeme bulunmamaktadır. Boya ve kaplama teknolojileriyle buzlanma ve aşınma direnci parçalara katılabilmekte, ancak yapısal parçanın bünyesinde bu özellikleri barındırması çok daha dayanıklı bir yapı oluşmasına imkan sağlamaktadır. Bu sebeple EIROS projesi havacılık, uzay, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerinin ilgisini çekmiş, tüm bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaları bünyesinde bir araya getirmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Havacılık sektöründe uçak kanatlarının hücum kenarlarında buzlanma ve aşınma önemli bir problemdir. Mevcut durumda aktif ve pasif çeşitli yöntemlerle buzlanmanın ve aşınmanın önüne geçilebilmesine rağmen daha kalıcı ve maliyet etkin çözümler aranmaktadır. Uzay sektöründe uydu fırlatma sistemlerinde kullanılan sıvı yakıt depolama tanklarında buzlanma çok ciddi tedbirlerle önlenmeye çalışılan önemli bir problemdir. Mekanik özelliklerde iyileşme, buzlanma direnci ve kendi kendini iyileştirme özellikleriyle yüksek performans ve maliyet etkinlik vaadeden EIROS projesi uzay sektöründe faaliyet gösteren ROKETSAN’da projeye dahil olma isteğini uyandırmıştır. Rüzgar türbinlerinin özellikle soğuk iklimlerde daha verimli enerji üretimi sağlaması sebebiyle buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı türbinlerin geliştirilmesi önemlidir. Otomotiv sektöründe ise buzlanmanın ve aşınmanın mevcut olduğu çeşitli parçalarda EIROS teknolojisinin kullanımıyla önemli ölçüde hafifletme avantajı ile yakıt tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.

Ömür sonu tayini, geri dönüşüm ve çevresel etkiler EIROS projesi boyunca bir çok iş paketi kapsamında ele alınmaktadır. Nanomalzeme sentezinin, nanomalzemelerin kompozitlere entegrasyonunun ve endüstriyel ölçek büyütme iş paketi kapsamındaki proseslerin insan sağlığına ve çevreye etkileri proje boyunca titizlikle incelenecektir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ömür döngüsü analizi ve güvenlik önlemlerine yönelik izlenmesi gereken prosedürler oluşturulacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

EIROS projesindeki bilimsel çıktıların temelini nanoteknoloji, ürünlerin temelini ise nanomalzemelerin endüstriyel uygulamalara uyarlanması oluşturmaktadır. Mevcut endüstriyel uygulamalar EIROS kapsamında geliştirilen nanomalzemelerin direkt entegrasyonu için uygun değildir. Bu kapsamda endüstriyel uygulamalarda inovasyona gidilmesi gerekmekte olup, buna yönelik çalışmalar uzay, havacılık, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerindeki proje ortakları tarafından yürütülmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

EIROS, konsorsiyum yapısından da görüleceği üzere, farklı sektörlere hitap eden ve her sektöre yönelik insan kaynağının geliştirilmesinde rol oynayan bir projedir. Proje sayesinde Avrupa’nın yüksek katma değerli üretim sektörleri olarak gösterilen havacılık, uzay, enerji ve otomotiv sektörlerindeki iş gücü istihdamının devamının sağlanması ve proje dahilinde geliştirilecek maliyet etkin çözümler sayesinde daha düşük fiyatlı ürün ve hizmetlerin topluma ulaştırılması mümkün olacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ