Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2023-31 Aralık 2025

Koordinatör

Ostrava Teknik Üniversitesi

Bütçe

4.911.425 EUR

Türk Ortaklar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa

Proje İnternet Sitesi
https://exa4mind.eu/
EXA4MIND

Desteklendiği Çağrı Başlığı
HORIZON-CL4-2022-DATA-01-05: Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions (RIA)

Projenin CORDIS Linki
https://cordis.europa.eu/project/id/101092944

EXA4MIND projesi, büyük ölçekli veri depolama sistemlerini ve güçlü işlemci altyapılarını bir araya getirerek yeni otomatik veri yönetimi ve etkili veri işleme ve veri analizi yetenekleri sunacak olan Ekstrem Veri (Extreme Data) Platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Sunulacak platform uç veri kaynakları ile entegrasyon sağlayacak ve bilgi çıkarımı için karmaşık ve gelişmiş veri analizi akışlarını destekleyecektir.

Otonom sürüş, akıllı tarım ve akıllı sağlık uygulamaları başta olmak üzere, farklı uygulama alanlarında, bilimsel ve endüstriyel olarak, büyük veri odaklı gelişmiş çözümleri destekleyecek ve mümkün kılacak olan EXA4MIND platformu gelişmiş heterojen veri yönetimi ve analizi için standartlaştırılmış modüller ve otomatik süreçler içerecektir. Avrupa'daki 9 farklı kuruluştan uzmanların oluşturduğu ekip, tüm Dijital Sürekliliği dikkate alarak gelecekteki Avrupa veri analitiği ve hesaplaması için teknolojik temelleri atarak, süper bilgisayarlarda gelişmiş veri analitiği ve otomatik veri yönetimi sağlayan Extreme Data için bir platform geliştirecektir.

EXA4MIND, heterojen depolama sistemleri ve veri tabanı yönetim sistemlerindeki Büyük Veri'yi Avrupa pre-exascale süper bilgisayarlarında, bulut ve yapay zeka sistemlerinde işlemek üzere standart bir şekilde kullanılabilir hale getirmeyi amaçlar. Bu amaçla, üniversiteler, araştırma merkezleri, KOBİ'ler ve sanayi sektöründen alan lideri uzmanlardan oluşan disiplinler arası bir ekibi bir araya getiren, 36 aylık bir girişimdir.

Projeden Beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje kapsamında hedeflenen ana çıktı EXA4MIND platformudur. Bu yenilikçi platformun içereceği gelişmiş heterojen veri yönetimi, erişimi ve analizi özellikleri için geliştirlecek bilimsel yöntemler akademik makaleler olarak sunulacaktır. ODTÜ ekibi proje içinde özellikle yenilikçi ve yapay zeka tabanlı veri sorgulama, indeksleme ve analiz çözümlerinin geliştirilmesinde yer almaktadır.

Projede hedeflenen temel kazanımı Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing (HPC)) kaynaklarının Ekstrem Veri yönetimi, erişimi ve analizi için verimli kullanımı sağlayacak çözümler olacaktır. Bu kazanımı sağlamaya yönelik olarak ekstem veri yönetim ve analizi ihtiyacı bulunan dört farklı alandan (moleküler simülasyon, otonom sürüş,  güvenli hasta verisi  yönetimi ve tarımsal toprak ve ürün analizi, otomatik sulama yönetimi ) vaka çalışmaları yapılacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında gelişmiş heterojen ekstrem veri yönetimi, erişimi ve analizi için geliştirilecek yenilikçi çözümler kapsamında lisansüstü tez çalışmaları ile araştırmacı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Ortakları ile İlgili Bilgiler

Technical University of Ostrava, Çekya

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Almanya

Middle East Technical University, Türkiye

Australo Interinnov Marketing Lab SL, İspanya

Derquennes Marc Paul Georges, Fransa

Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Çekya
 
Valeo Autoklimatizace K.S., Çekya

SAS Altrnativ COM, Fransa

Terraview GmbH, İsviçre

Anahtar Kelimeler

Büyük veri, Yüksek Başarımlı Hesaplama, veri analizi, simülasyon, bulut bilişim

BAŞARI HİKAYELERİ