Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Kasım 2022-30 Kasım 2025

Koordinatör

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

Bütçe

4.481.812,5 Avro

Türk Ortaklar

Farplas Otomotiv Anonim Şirketi

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02 Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)

Syntecs

Proje Özeti

SYNTECS, lazer tabanlı işleme alanında lider konumda yer alan sanayii şirketlerinden, üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyumu bir araya getirmektedir. SYNTECS projesi, halihazırda kimyasal ve mekanik yüzey işlemlerinde yaşanan birçok zorluğa çözüm geliştirmek için tasarlanmıştır.

SYNTECS Projesi, karmaşık çok işlevli yüzeyler oluşturmak amacıyla dijital ve yeşil lazer işleme yaklaşımı geliştirmeyi ve uygulamayı hedeflemektedir. Karmaşık yüzeyleri işlemek için “Direct Laser Writing (DLW), Direct Laser Interference Patterning (DLIP) and Laser Induced Periodic Surface Structuring (LIPSS)” gibi uygulamaların birbirleriyle yer değiştirmesine imkân veren çok eksenli bir platform ile birlikte hat içi görüntüleme ve kontrol sistemi de proje içerisinde geliştirilecektir.

Projede geliştirilmesi hedeflenen bütünleşik sistem, hiyerarşik yüzey dokularının, yani oldukça farklı ölçütlerde en az iki farklı özelliği bir araya getiren dokuların üretimini verimli hale getirecektir. Bu hiyerarşik dokulardan mümkün kılınan yüzey işlevselliği, üç endüstriyel vaka çalışmasında ele alınacaktır: bir enjeksiyon kalıplama makinesi, bir kalça implant sistemi ve karmaşık şekilli bir soğutma mekanizması.

Bu uygulamalar için yüzey dokuları ve işleme süreçleri, tasarım ile sürdürülebilir karar vermeyi kolaylaştırmak için tahmine dayalı performans modellemesiyle birleştirilmiş Life Cycle Assesstment (LCA) rehberini de içerecek olan bir Design for Surface Engineering yazılım modülü kullanılarak tasarlanacaktır.

SYNTECS, hiyerarşik lazer yüzey işleme çözümünü ile çok enerji ve kaynak kullanılan yoğun yüzey işleme adımlarını sade, dijital olarak kontrol edilebilen, kimyasalların kullanılmadığı ve atık üretiminin sıfırlandığı bir süreçle değiştirmek için oldukça verimli ve esnek bir yol sağlanabildiğinin uygulamasını gerçekleştirecektir.

 

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

SYNTECS Projesi, DLW/LIPSS ve DLIP'yi içeren çok işlemli bir modül ile birlikte yüksek hacimli ve yüksek performanslı uygulamalar gibi belirli işlevleri gerçekleştirebilecek yeni bir lazer yüzey işleme süreci ve modeli geliştirecektir. Ayrıca, iki farklı işlev (süreç yolu planlama ve çevresel etki verilerine dayalı olarak en sürdürülebilir yüzey dokusunu tasarlamak adına destek sunacak yeni bir LCA-CAD aracı) sunacak olan Design for Surface Engineering yazılım modülü oluşturulacak. SYNTECS Projesi ayrıca, yüzey yapılarının sıkı kontrolünü sağlayan süreç izleme ve kontrol modülü kuracaktır.

 

Projenin Hedef Grubu

Araştırma ve Bilim Topluluğu: SYNTECS, LST'nin gelecekteki kullanımları ve uygulamaları hakkında daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacaktır. SYNTECS ile birlikte araştırılacak hiyerarşik yüzey dokuları, çok işlevsel yüzeyler elde etmek için hiyerarşik yapıların nasıl kullanılabileceğinin daha fazla araştırılabilmesi için veri sağlayacaktır.

Son Kullanıcılar: SYNTECS, proje sırasında geliştirilen bilgi ve süreçlerle son kullanıcılara fayda sağlayacaktır. SYNTECS içinde tanımlanan ve geliştirilen LST süreçleri, üretim verimliliği ölçütleri (maliyet ve zaman) açısından önemli iyileştirmeler sağlamanın yanı sıra mevcut üretim süreçlerini basitleştirme ve düzenleme yetkinliği getirecektir.

Tedarikçiler (Ekipman, Malzemeler): SYNTECS, LST makinelerine odaklanarak ekipman sağlayıcılarına yeni bir ürün geliştirme yol haritası sunacaktır. SYNTECS ayrıca mevcut yüzey işleme tedarikçilerine, değişen ekosistemi ve daha temiz ve daha yeşil yüzey işlemeye yönelik talepleri çeşitlendirme ve adapte etme fırsatları sunacaktır.

Ürün Tasarımcıları/Üreticiler: SYNTECS içinde geliştirilecek DSE modülü, istenilen yüzey işlevlerine sahip ürünleri birlikte geliştirmek için gerekli araçları sağlarken, tasarımda ve süreçlerde sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarmaktadır.

 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede önemi

SYNTECS, aşağıda belirtilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) katkıda bulunacaktır:

 • SKH9: Sürdürülebilir yenilik ve sanayileşmeyi teşvik etmek için önerilen yüzey tasarımlarının çevresel etkilerinin dikkate alınmasını sağlayacaktır
 • SKH12: Sanayi inovasyonu ve altyapısına sunacağı katkılarla birlikte, tasarım mühendislerinin geri dönüştürülebilirlik dahil eko-tasarım ilkelerini tasarım aşamasında ürünlere entegre etmelerini sağlayarak sorumlu tüketim ve üretim gerçekleştirmesini sağlayacaktır
 • SKH13: Yaşam döngüsü analizinde çevresel etki göstergesi olarak üretim ve tasarım süreçlerinde yapılan enerji tüketimine ve karbon emisyonlarına öncelik vererek iklim eylemi gerçekleştirecektir

 

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı

Bilimsel: SYNTECS Projesi, geleneksel yüzey işleme yöntemlerinin yerini alacak verimli ve dijital olarak kontrol edilebilen lazer yüzey işleme (LST) geliştirecektir. LST çevik, esnek ve dayanıklı olup, farklı malzemelere ve farklı geometrilere sahip çok sayıda ürünün işlendiği ve/veya yüzey işlevselliklerinin gerekli olduğu üretim ortamlarında oldukça etkili olacaktır. Ayrıca, lazer işleme, kimyasal malzemelerin çok kullanıldığı ve enerji yoğun birçok yüzey işlemine göre daha temiz bir çözümdür.

Ekonomik: SYNTECS, yeni ürünler, süreçler ve hizmetler oluşturarak finansal olarak değer oluşturacak birden çok sonuç yaratacaktır.

Sosyal: Mevcut kimyasal ve mekanik yüzey işlemlerinin yerini alacak olan yeni temiz ve sürdürülebilir lazer işlemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra mevcut zararlı süreçlerden uzaklaşmayı teşvik edecek olan LST süreçlerinin tasarlanmasını ve kurulmasını kolaylaştıran faydalı LST araçlarına ilişkin daha fazla farkındalık yaratılacaktır.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İster mekanik ister kimyasal olsun, mevcut yüzey işlemleri tehlikeli ve zararlı çalışma ortamları yaratmaktadır. Mekanik işlemler, doğası gereği yüksek sıcaklıkta çalışılmakta ve tehlikeli döküntülere neden olmak potansiyeli oldukça yüksektir. Diğer taraftan kimyasal işlemler, tehlikeli olabilecek zararlı emisyonlar meydana getirebilmektedir. Karşılaştırıldığında, LST daha temiz ve daha iyi kontrol edilebilmektedir. SYNTECS, işçi güvenliğini sağlamak için uygun havalandırmaya sahip bağımsız makine ünitelerinde LST’yi bir bütün olarak sunabilecektir. Lazer sistemleri ile çalışmanın mevcut süreçlere karşı hem temiz hem de güvenilir olmasının yanı sıra, en son dijital teknolojilerin kullanımının da sektöre yeni yetenekler çekebilecektir.

 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

SYNTECS, lazer işleme alanında var olan yetenek eksikliğini ve engelleri gidermeye odaklanacak özel bir eğitim programı geliştirecektir. Eğitim, lazer işleme işlerinin daha geniş bir işçi havuzuna hitap etmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Lazer işleme, cinsiyet ayrımı gözetmeyen ve işi gerçekleştirmek için fiziksel niteliklere dayalı olmayan daha elverişli bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

 

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler

SYNTECS, otomotiv, medikal ve termal yönetim sektörlerinde dünya çapında tanınan son kullanıcıların ihtiyaçları etrafında yönlendirilen endüstri öncülüğünde geliştirilen bir projedir. Her sektör için marka sahipleri, OEM'ler, Tier-1'ler, makine entegratörleri ve teknoloji sağlayıcıları dahil olmak üzere tüm değer zinciri temsil edilmektedir. Geliştirme süreci, entelektüel varlık ve finans uzmanlarının desteğiyle, dünya standartlarında yer alan altı araştırma kurumu/üniversite ve önde gelen üretici birliği ile gerçekleştirilmektedir.

Proje ortakları aşağıdaki gibidir:

 1. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Coordinator) (FhG), Almanya
 2. Laser Engineering Applications SA, Belçika
 3. Fusion Bionic GmbH, Almanya
 4. Farplas Otomotiv Anonim Şirketi, Türkiye
 5. 3 Drivers - Engenharia, Inovacao Eambiente LDA, Portekiz
 6. Centro Ricerche Fiat S.C.p.A., İtalya
 7. DePuy (Ireland) Unimited, İrlanda
 8. The Manufacturing Technology Centre Limited, Birleşik Krallık
 9. Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites, Fransa
 10. The University of Birmingham, Birleşik Krallık
 11. Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portekiz
 12. Iconiq Innovation Limited, Birleşik Krallık
 13. European Federation For Welding Joining And Cutting, Portekiz
 14. European Thermodynamics Limited, Birleşik Krallık

BAŞARI HİKAYELERİ