Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2022-31 Mart 2026

Koordinatör

ETHNICON METSOVION POLYTECHNION

Bütçe

6,974,419.50 Avro

Türk Ortaklar

Arçelik A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa Programı: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-10 - Paving the way to an increased share of recycled plastics in added value products (RIA)

precycling

Proje Özeti: PRecycling projesi, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’ a paralel “sıfır atık” hedefine ulaşmak ve döngüsel ekonomiye geçiş yapmak için plastik atıkların geri dönüştürülmesi sürecini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Proje, plastik atık akışlarını ayırmak, örneklemek, takip etmek ve geri dönüştürmek için kullanımı kolay bir metodoloji geliştirecektir. Bu metot, hem plastik atık malzemeler hem de geri kazanılmış malzemeler için standart analiz prosedürleri içerecektir. Projenin amacı, güvenli kullanımı olan yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş ürünleri oluşturmak, bu ürünlerden değerli ürünlerin üretilmesine yardımcı olmak ve döngüsel ekonomi için sürdürülebilir bir, şeffaf ve işlevsel bir model geliştirmektir. Projenin ana faaliyetleri arasında, dijital sistemler aracılığıyla akıllı takip, ürünlerin hayat döngüsü analizi, maliyet analizi ve ürünlerin üretimi yer almaktadır.

Projeden beklenen Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım: PRecycling projesinden beklenen bilimsel çıktılar arasında, plastik atıkların sınıflandırılması, örneklenmesi, takip edilmesi, geri dönüştürülmesi ve ürünlerin hayat döngüsü analizi yer almaktadır. Projeden elde edilen bilimsel veriler, plastik atık geri dönüştürme sürecinde kullanılan metodolojilerin geliştirilmesine, geri dönüştürülmüş malzemelerin üretiminde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesine ve döngüsel ekonomiye geçiş sürecinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Projenin Hedef Grubu: PRecycling projesinin hedef kitlesi, plastik atık üreten ve/veya geri dönüştüren sektörler, plastik ürünlerin üreticileri (ev aletleri, oyuncak, eğitim ve tekstil sektörü) ve son kullanıcılarıdır. Ayrıca, projeden elde edilen veriler, plastik geri dönüştürme sürecinde çalışan araştırmacılar ve ilgili endüstriyel sektörlere de fayda sağlayacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede Önemi: PRecycling projesi, küresel ölçekte önemli bir sorun olan atık plastiklerin yönetiminde ve geri dönüşümünde önemli bir inovasyon sunmaktadır. Atık plastiklerin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri bilinmektedir ve bu sorunun çözümü için yenilikçi yaklaşımlar gerekmektedir. PRecycling projesi, atık plastiklerin geri kazanılması ve yeniden kullanılmasını sağlayarak, çevresel etkileri azaltmakta ve sürdürülebilir bir ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı: PRecycling projesi, atık plastiklerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Projenin temel hedefi, plastik atıkların kaynağından geri kazanımını sağlamak ve bu atıkları yüksek kaliteli yeniden kullanım ürünlerine dönüştürmektir. Projenin bu inovatif yönü, çevresel etkileri azaltırken, ekonomik değeri artırır ve sürdürülebilir bir ekonomiye katkıda bulunur. PRecycling projesi aynı zamanda, atık plastiklerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için yeni hizmetlerin geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı: PRecycling projesi, atık plastiklerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için yenilikçi bir yöntem sunarak, sektöre öncülük etmektedir. Bu nedenle, proje, meslekî becerilerin ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi için, çeşitli disiplinlerden bir araya gelen uzmanlar atık takibi, veri toplama, değer zinciri takibi/ kontrolü, atık plastiklerin geri kazanımı ve yeniden kullanımı konusunda kazanacak deneyimi yaygınlaştıracak workshoplar, etkinlikler ve konferanslar düzenleyecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı: PRecycling projesi, sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi ve bilgiye dayalı bir yaklaşım sunarak, katılımcılar arasında bilgi paylaşımını teşvik ederek, bilgi birikimini ve becerileri arttırarak insan kaynağının geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Proje ekibi, ortakları ve paydaşları arasında sürekli bir etkileşim ve öğrenme ortamı sağlayarak, katılımcıların sektördeki son gelişmeleri takip etmelerine ve kendi bilgi birikimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, projede yer alan eğitim ve danışmanlık hizmetleri, katılımcıların meslekî becerilerini ve profesyonel yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayarak, gelecekteki kariyer fırsatlarını arttırmaktadır.

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler: 9 ülkeden 18 paydaşlı PRecycling konsorsiyumu; 3 üniversite, 4 araştırma enstitüsü, 5 KOBİ, 4 büyük işletme, 1 dernek ve 1 kamu kuruluşundan oluşmaktadır.  

BAŞARI HİKAYELERİ