Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2019-31 Mart 2021

Koordinatör

Dr. Serhat Tozburun

Bütçe

157,355 Avro

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020 Marie-Curie

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu araştırma eylemi endoskopik cihaz mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği, doku mekaniği, modelleme, biyoloji ve kanseri içeren disiplinlerarası bir çabadır. Bu sebeple, proje kapsamında uluslararası bilimsel yayın ve prototip seviyesince cihaz geliştirme kazanımlarının yanı sıra, çoklu disiplinli çalışma ortamı meydana getirme alışkanlığına katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Yüzeysel dokularda, gastrointestinal sistemin mukozal dokuları gibi terapötik başarısızlık, esasen, bazı bölgelerde salgı bezinin kalıcılığına neden olan yetersiz terapötik etki derinliğinin bir sonucudur. Bu nedenle, anormal mukozal doku katmanını geniş alanlarda güvenli, verimli, tek seanslı ve güvenilir bir şekilde kaldıran bir endoskopi cihazına ihtiyaç vardır. Proje kapsamında geliştirilen endoskopi teknolojisi bu soruna cevap verme potansiyeline sahiptir. Daha ilginç olarak, teknolojimizle aynı konsepti kolon polipleri gibi diğer endoskopi tedavisi uygulamalarına genişletmek mümkün olacaktır. Bu, halk sağlığı yararına çeşitlilik getirecek olan projenin bir diğer özelliğidir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

İleri teknolojinin geliştirilmesine yönelik proje, üç yenilikçi yönü beraberinde getiriyor:

(i) İyi sınırlı tedavi derinliği.

(ii) Tek seansta büyük bir mukoza yüzeyini tarama yeteneği.

(iii) Teşhis uygulamaları için terapötik kapsül tasarımı.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Bu projenin bilgi birikimi ile yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi politikalarına katkı sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Dr. Tozburun, özellikle optik bilim ve mühendislik alanındaki tanı ve tedavi uygulamaları için dış uzmanlık ve en ileri araştırma fikirlerini Avrupa Araştırma Alanı'na getiren birkaç bilim insanından biri olacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje kapsamında, uluslararası düzeyde tıbbi teşhis ve tedavi alanında yeni teknolojiler üreten Ar-Ge çalışmalarında görev alacak yetkin insan kaynağının oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ