Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2015-31 Ağustos 2017

Koordinatör

Stichting European Grid Initiative, HOLLANDA

Bütçe

8 Milyon Avro

Türk Ortaklar

TÜBİTAK ULAKBİM

Desteklendiği Program ve Alan
Araştırma Altyapıları
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Araştırma Altyapıları İçin Yenilikçi Dijital Servisler

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EGI-Engage Projesi ile tüm disiplinlerdeki araştırmacıların inovatif dijital servisler, veri, bilgi ve tecrübeye kolay ve açık erişiminin amaçlandığı Açık Birim Müşterekleri uygulamalarının ivme kazanması amaçlanmaktadır. EGI-Engage, araştırmacılara sunulan kabiliyetler ve kullanıcı spektrumlarını genişletecek (örneğin, geliştirilmiş bulut ya da veri servisleri sunmak). Büyük çaplı araştırma altyapıları hedeflenen kullanıcı kitlesi içindedir. Ulusal Grid Girişimleri'nden (NGI) sekiz Yetkinlik Merkezi ile kurulacak ağa kullanıcı toplulukları, teknoloji ve servis tedarikçileri de dahil edilecektir. Söz konusu paydaşlardan talepler toplanacak, modern servislere topluluk-spesifik uygulamalar entegre edilecek, elektronik altyapılar arasındaki birlikte çalışırlık kuvvetlendirilecek ve kullanıcı-merkezli servis gelişim modeli üzerinde çalışılacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Birleştirilmiş hesaplama, depolama, veri, iletişim, bilgi ve tecrübe servisleri ile Açık Bilim Müşterekleri hayata geçirilmesi hızlandırılacaktır. 

BAŞARI HİKAYELERİ