Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2020-30 Eylül 2023

Koordinatör

Lande Endüstriyel Metal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bütçe

3.667.870 €

Türk Ortaklar

Tasarım Simulasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Endoks Enerji Dağıtım Sistemleri Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti., Bitnet Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Projenin CORDIS Linki
https://www.eco-qube.eu/
Proje İnternet Sitesi
https://www.eco-qube.eu/
ecoqube

Nesnelerin interneti, yapay zekâ, 5G ve benzeri gelişen teknolojiler, bağlı cihazların sayısını hızla artırmakta ve gün geçtikçe daha fazla veri oluşturulmakta ve işlenmektedir. Temelde kaldırabileceğimizden daha fazla veri ürettiğimiz bir aşamadayız. Dahası, gelişmekte olan teknolojiler daha hızlı bağlantıya ve geniş bant aralığına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, giderek büyüyen verilerimizi yönetmek için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktayız. Bu anlamda, uçta hesaplama (edge computing) yaklaşımı bu talebe cevap vermek için yaratılmıştır. Yanıt sürelerini iyileştirmek ve bant genişliğini artırmak için veri işleme sürecini son kullanıcılara yakınlaştıran küresel olarak dağıtılmış bir hesaplama paradigması olan edge computing sistemlerine yönelik talebin artması beklenmektedir.
Ancak, küresel olarak dağıtılmış bir hesaplama paradigması, kendi zorlukları da beraberinde getirmektedir.  Özellikle dış termodinamik koşullar, enerji tüketiminin %40'ından sorumlu olan veri merkezlerinin soğutma sistemlerinin performansını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, AB Yeşil Mutabakatı ile uyumluluk için veri merkezlerinin öncelikli olarak soğutma sistemlerinin verimliliğinin artırılması gerekmektedir. 
Küçük Veri Merkezleri için Yapay Zeka Destekli Soğutma Sistemi “ECO-Qube”; uçta hesaplama uygulamalarında hem donanım hem de yazılım bileşenlerinin artırılmış ile enerji verimliliği ve soğutma performansını artırmayı amaçlayan bütünsel bir yönetim sistemidir. 
ECO-Qube, aktif veri merkezi bileşenlerine ait verilerin anlık değerlendirilmesine dayanan veri odaklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, toplam enerji sarfiyatını oluşturan tüm değişkenlerin anlık olarak kontrol edilmesi ve yapay zekâ ile birbirine bağlı olarak yönetilmesi sağlamaktadır. 
Veri merkezlerindeki aktif bileşenlerin doğru bir şekilde soğutulması enerji verimliliği açısından son derece önemlidir. Veri merkezlerinde kontrolsüz hava akışı düşük soğutma performansına ve yüksek enerji tüketimine yol açar. ECO-Qube; Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonlarından yararlanarak bölgesel bir ısı yönetim sistemi sunar. Dahası, ECO-Qube, CPU'ları en yüksek enerji verimli seviyede tutmak, aşırı ısınma riskini azaltmak ve termal dengeyi korumak için CPU’lar üzerinde akıllı iş yükü düzenlemesi gerçekleştirmektedir. Akıllı klima cihazları ile soğuk havayı istenen bölgeye yönlendirerek enerji verimliliğini artırır. Bu sayede ECO-Qube, veri merkezlerinin anlık soğutma ve enerji ihtiyaçlarına cevap vererek enerji verimliliği sağlar.
ECO-Qube çözümü, farklı iklim koşullarında enerji verimliliğini doğrulamak için Avrupa’nın üç farklı ülkesinden, üç farklı iklimde, üç farklı pilot veri merkezinde değerlendirilecektir.
ECO-Qube veri merkezi yöneticileri, sistem entegratörleri, telekomünikasyon şirketleri, akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti sistem geliştiricilerinin AB Yeşil Mutabakatı doğrultusunda uçta hesaplama sistemleri devreye alabilmeleri için yeşil bir değer önerisi sunmaktadır. 

ECO-Qube 11 ortaktan oluşmaktadır. Bunlar:

 • LANDE ENDUSTRIYEL METAL URUNLER SANAYI VE TICARET AS (Tükiye): Lande rack kabinetleri, güç dağıtım üniteleri, ortam izleme ve uzaktan erişim sistemleri, hassas klimalar ve bilgi - iletişim sektöründeki daha bir çok ürün konusunda uzmanlaşmış çözüm ortağı bir firmadır.
 • TASARIM SIMULASYON TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET AS (Tükiye): Açık kaynak kodlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği uygulamaları konusunda uzman bir firmadır. Veri merkezlerinde soğutma performansı ve bölgesel ısı yönetim sistemi oluşturma hususunda sorumluluk almaktadır. 
 • R2M SOLUTION SPAIN SL (İspanya): Ticarileşme konusunda uzman bir firmadır. Proje çıktılarının ticarileşmesi için yol haritalarının hazırlanması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının araştırılması ve konsorsiyum içerisinde ileriye yönelik işbirliği anlaşmalarının geliştirilmesinde görevlidir. 
 • SUSTAINABLE DIGITAL INFRASTRUCTURE ALLIANCE EV (Almanya): Sürdürülebilir dijital altyapıların geliştirilmesini misyon edinmiş bir sivil toplum örgütüdür. Projenin yaygınlaştırma ve iletişim yönetiminden sorumludur. Proje web sitesi ve sosyal medya hesaplarını da yönetmektedir. 
 • ENDOKS ENEJI DAGITIM SISTEMLERI SANAYI ITHALAT VE IHRACAT LIMITED SIRKETI (Türkiye): Enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda uzmandır. Veri merkezlerinin bina/bölge enerji yönetim sistemleri ile entegrasyonu ve iletişiminden sorumludur. Projede sürdürülebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanıp, enerji verimliliğinin arttırılmasına destek vermektedir. 
 • HELIO AG (İsviçre): Veri merkezlerinde hesaplama yönetimi ve güvenlik konusunda uzman bir firmadır. Yapay zeka destekli yönetim sisteminin kurulmasından sorumludur. 
 • LULEA TEKNISKA UNIVERSITET (İsveç): Projenin akademik sorumlusudur. Veri merkezlerinde enerji verimliliği ve atık ısının değerlendirmesi konusunda akademik çalışmaları bulunmaktadır. Proje kapsamında oluşturulacak yayınlar ve çıktılardan sorumludur.
 • STICHTING GREEN IT CONSORTIUM REGIO AMSTERDAM (Hollanda): Doğa dostu ve sürdürülebilir bilgi ve iletişim teknolojileri geliştirmek üzerine kurulu bir sivil toplum örgütüdür. Projenin 3 adet pilot veri merkezinde uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasından sorumludur. 
 • EIDGENOSSISCHE MATERIALPRUFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT (İsviçre): Pilot veri merkezi. Avrupa’nın en gelişmiş micro-grid’lerinden biridir. Uçta hesaplama kümelerinin bina ve bölge enerji sistemlerine entegrasyonu uygulamasına destek olacaktır. Atık ısının geri kazanımı ve alternatif enerji kaynakları entegrasyonu yaklaşımları uygulama alanıdır.
 • BITNET BILISIM HIZMETLERI LIMITED SIRKETI (Türkiye): Pilot veri merkezi. Avrupa’dan ödüller almış bir uçta hesaplama veri merkezidir. Alternatif enerji kaynakları entegrasyonu yaklaşımı uygulama alanıdır. Veri merkezlerinde hesaplama altyapılarının yedekliliği ve gelişmiş sanallaştırma sistemlerinin denenmesine destek olacaktır.
 • VATTENFALL AB (İsveç): Pilot veri merkezi. Hesaplama kümelerinde enerji ile ilişkili ekonomik çalışmaları desteklemek için kurulmuştur. Atık ısının geri kazanımı yaklaşımı uygulama alanıdır.

lande_eco-qube-consortium-01.png lande_proje-sunum2-rev3.png

Anahtar Kelimeler: Artificial intelligence, computational fluid dynamics, renewable energy, big data, data centre, cooling, energy efficiency, net zero carbon emission.

BAŞARI HİKAYELERİ