Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2016-01 Kasım 2020

Koordinatör

Lancaster Üniversitesi (İngiltere)

Bütçe

3.8 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Boğaziçi Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

AFFECTECH Projesi, Kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri konusundaki mevcut durumu geliştirmeyi hedeflemektedir.   Başlangıç ve Bitiş Tarihi 1/2017 – 12/2020...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

  • Duyguları Yakalayan Giyilebilir Sistemler
  • Duyguları Algılayan Uygulamalar
  • İnteraktif Eğitim Araçları
  • Duygu uygulamaları araştırmalarına teorik katkılar 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

“Kişiselleştirilmiş Sağlık” Avrupa’nın öncelikli konularından olup stratejik öneme sahip bir araştırma alanı olarak kabul edilmektedir. Bu proje 2020 itibariyle hastalıkların en üst sıralardaki sebeplerini oluşturacağı tahmin edilen duygusal bozukluk alanı için kişisel sağlık teknolojilerinin mevcut durumunu geliştirmeyi amaçlayarak; mevcut giyilebilir teknolojilerden duyguları araştıran ve düzenleyen daha düşük maliyetli teknolojilere geçişi sağlamaya çalışmaktadır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje süresince Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mobil ve kişilerin kendi giyebileceği, duyguları hisseden teknolojiler ile bunların gerçek hayattaki uygulamalarını üretecektir. Örneğin; günlük hayatta kişinin stres seviyesini sürekli gözlemleyen kişisel elektronik stres yardımcıları üretilecek ve stres ile etkin bir şekilde nasıl başa çıkılacağına dair öneriler getirecektir. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

AffecTech Projesi, akıl sağlığı için kişisel sağlık sistemleri tasarlayarak ve geliştirerek kişi-bilgisayar etkileşimi ve biyomedikal mühendislik bulgularına birleştirmektedir. Ana amaç, günlük yaşamda uyarlamalı duygu uygulamalarının kişisel algılama ve başarılı uyum stratejilerini desteklemektir. Proje Avrupa ve Kuzey Amerika’nın akademik ve özel sektörünün olağanüstü tecrübesinin üzerine kişiselleştirilmiş sağlık araştırmaları sağlamak üzere inşa edilmektedir. Üzerinde durulan toplumsal sorunlardan duygusal mutluluk ve sağlık konusu ile ilgili olması bakımından proje oldukça zamanlı ve gerekli görülmektedir. Proje ortakları Avrupa’nın farklı ülkelerinden konu hakkında en ileri araştırmaları yapan kurumlardır ve proje beklenen çıktılarla sona erdiğinde, Türkiye kesinlikle bilgi transferi gerçekleştirmiş olacak, böylece projenin dolaylı yollardan cari açığa katkısı bulunacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje sayesinde, kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların deneyimli araştırmacılar tarafından eğitilmesi öngörülmektedir. Proje tamamlandığında konu hakkında 36 aya kadar eğitilmiş 15 doktora öğrencisi/araştırmacı yetiştirilmiş olacaktır. Bu araştırmacıların 2 tanesi Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitilecektir. 

BAŞARI HİKAYELERİ