Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019-31 Ekim 2022

Koordinatör

TWI LIMITED – U.K.

Bütçe

€ 4 898 982,50

Türk Ortaklar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://www.geoproproject.eu
geopro

GEOPRO projesi kapsamında, Jeotermal enerji santrallerinin işletimini optimize etmek için daha iyi termodinamik modeller oluşturmak ve jeotermal akışkanların özelliklerini anlamak projenin temel amaç ve hedefini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, AB tarafından finanse edilen GEOPRO projesi, çok yüksek sıcaklıklarda yüksek konsantrasyonlu akışkanların ısı ve kütle transfer davranışları hakkında deneysel veriler üretecektir. Veriler, jeotermal enerji santrallerinin sistemleri daha etkin bir şekilde tasarlamasına ve işletmesine izin olanak sağlayarak enerji maliyetini rekabetçi seviyelere indirecek bir dizi yeni tasarım ve işletme parametrelerini de sektöre kazandıracaktır.

GEOPRO Projesi’nde İngiltere, İzlanda, İsviçre, Fransa, Norveç ve Almanya gibi ülkelerden çeşitli yatırımcı, sanayici, enstitü ve üniversiteler yer almaktadır. Proje, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” üst başlığı kapsamında “Düşük Karbonlu ve İklim Esneklikli Bir Gelecek İnşaa Edilmesi”ne yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması ve jeotermal akışkanın kimyasal ve fiziksel özelliklerinin daha iyi anlaşılarak saha geliştirme ve işletme koşullarının iyileştirilmesi, kaynaktan yüksek verim sağlanması ve kaynağın sürdürülebilirliği noktasında daha ileri seviyelere ulaşmak üzerine araştırmalara odaklanacaktır. Sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan konsorsiyum ile proje kapsamında çalışmalarda tecrübe ve bilgi paylaşım odaklı ilerleyerek dünya çapında hızla veri paylaşımıyla jeotermal sektörüne katkı sağlanacaktır.
Projenin kabulü Kasım 2019’da Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuş ve proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 1 Kasım 2019 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile proje resmi olarak yürürlüğe girmiş ve başlangıç toplantısı 19-20 Kasım 2019 tarihleri arasında tüm ortakların katılımıyla Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenmiştir. Pandemi koşulları dolayısıyla fiili buluşma ve toplantıların gerçekleştirilemediği proje kapsamında  aylık periyodik online toplantılar ve değerlendirilecek konu başlıklarına istinaden görüşmeler sürdürülmektedir. Proje kapsamında incelenecek örnek sahalardan biri ise Zorlu Kızıldere Jeotermal Santrali’dir. Projeye ilişkin teknik  ve akademik çalışmalar devam etmektedir. Proje sonucunda ise Jeotermal Enerji Santrallerine tüm dünya çapında, üretimin verimliliğini arttıracak, akışkan kimyası analizi ile kaynağın sürdürülebilirlik anlamında üst seviyelere ulaşılması için bilgiler üreterek jeotermal sektöründe bu kazanımların hayata geçmesine olanak sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal akışkan, jeokimya, termodinamik, akışkan özellik deneyleri, reaksiyon kinetiği, çok fazlı akış, LCOE, termodinamik özellikler.

BAŞARI HİKAYELERİ