Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2021-01 Haziran 2025

Koordinatör

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION - LEITAT

Bütçe

€4,569,127.50

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

basari-hikayeleri

NEFERTITI, CO2 ve H2O'nun aynı anda güneş yakıtlarına (etanol ve (izo)propanol gibi daha uzun zincirli alkoller) dönüştürülmesini sağlayan yenilikçi, yüksek verimli bir fotokatalitik sistem geliştirecek ve böylece CO2'yi enerji ve ulaşım için değerli ürünlere dönüştürmek için çığır açan bir alternatif sağlayacaktır. NEFERTITI, yeni heterojen katalizörleri (kovalent organik çerçeveler ve metalik nanoparçacıklarla birleştirilmiş metal oksitler) ve ışıldayan güneş yoğunlaştırıcılarını, güneş ışığı enerjisi kaynaklı iki Fotokatalitik akış reaktörüne entegre etmeyi amaçlar. Fotokatalitik CO2/H2O dönüşümü ve C-C bağı oluşumu için reaksiyon mekanizmaları tanımlanacak ve optimize edilecektir. Bu daha önce hiç yapılmadığı için NEFERTITI, bu teknolojinin bilimsel olarak anlaşılması üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu tür bileşikleri sürekli bir şekilde üretmenin tamamen yeni bir yolunu geliştirecektir. Aktifleştirilmiş ara maddelerden C-C bağı oluşumunun modellenmesi daha sonra reaksiyon yollarını, engelleri ve C-C, C-O ve CH bağları için seçiciliği belirleyecektir. NEFERTITI, güneş ışığı dönüşüm verimliliğini artırarak ve ışık hasadı ile yük ayrımını iyileştirerek, kalan teknolojik zorlukların üstesinden gelecek, fotokatalitik teknolojilerin rekabet gücünü artıracak ve alternatif olarak tek adımlı bir süreçte güneş enerjisi yakıtlarının karbonsuz üretimini mümkün kılacaktır. geleneksel çok adımlı süreçler. Proje sonunda yeni fotokatalitik malzemeler, optik ve kimyasal hafif hasat bileşenleri ve akış reaktörleri tasarlanacak, geliştirilecek ve proje sonunda TRL4'e ulaşan bir sisteme entegre edilecektir. Tüm yaşam döngüsü boyunca ekonomik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi, üretkenliği ve kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmek için sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerin yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliğini de dikkate alacaktır. Konsorsiyum, uluslararası bir Danışma Kurulu tarafından desteklenen AB, Çin ve ABD'den deneyimli multidisipliner bir ekipten oluşmaktadır.

En iyi performans gösteren yenilenebilir yakıtların geliştirilmesi beklenmektedir. Fosil yakıt alternatifleri hızlandırılmıştır.

Araştırmacılar/Bilim İnsanları/Akademi: Uluslararası araştırma kuruluşları,alanında faaliyet gösteren bilim adamları ve araştırmacılar katalizörler, fotokataliz, yapay fotosentez vb. Bilimsel danışman ve uzman grupları; Üniversiteler ve gelecek nesil bilim insanları

Endüstri: Büyük enerji yoğun endüstriler, rafineriler, kimyasal, petrokimya ve ilaç sektörleri, Malzeme endüstrileri, katalizörler ve reaktör üreticileri. Sanayi dernekler ve ağlar

  • Avrupa ve Uluslararası ağlar ve platformlar, 
  • Düzenleyici ve standartlaştırma ajansları,
  • Diğer AB (ortak)finansmanlı projeler ve girişimler, 
  • Politika belirleyiciler,
  • Kamuoyu

Uluslararası sağlık krizinin engellediği Yeşil Anlaşma'nın benimsenmesinin ardından, AB'yi ve küresel ekonomiyi karbondan arındırmaya götüren çığır açan teknolojilerin geliştirilmesine yol açan uluslararası işbirliğini güçlendirmek kilit önemdedir.

NEFERTITI fotokatalizörleri, hem katalizör sızıntısını hem de ayırma adımlarını önlemek ve verimi artırmak için reaktörün iç duvarlarında hareketsiz hale getirilecektir.
NEFERTITI, fotokatalizör emilimini iyileştirmek için bir ışığa duyarlılaştırıcı kullanacaktır.

Fotokatalitik reaksiyonlarla yakıt üretmek için entegre sürekli akış cihazı ilk kez doğrulanacaktır.

Proje sonunda yeni fotokatalitik malzemeler, optik ve kimyasal hafif hasat bileşenleri ve akış reaktörleri tasarlanacak, geliştirilecek ve proje sonunda TRL4'e ulaşan bir sisteme entegre edilecektir. Proje çalışanlarının sonucunda disiplinler arası araştırma yeteneği kazanması beklenmektedir

NEFERTITI, artan istihdam olanakları ile sağlıklı, fosil yakıtlardan bağımsız bir topluma katkıda bulunacaktır.

NEFERTITI, AB'nin ithal edilen fosil yakıtlara ve değerli kimyasallara olan bağımlılığını azaltmaya katkıda bulunacak ve aynı zamanda Avrupa'da üretilen yeni teknolojiler ve malzemelerle ilgili yeni sürdürülebilir iş fırsatları yaratacaktır.

Alternatif yakıtlar fosil yakıtların bir kısmının yerini almayı başarırsa, hatta kimyasallar pazarlarına ulaşırsa, özellikle yeşil teknolojiler ve döngüsel ekonomi modeli ile ilgili ve dolayısıyla ithal fosil yakıtlara bağımlı olmayan binlerce yeni iş fırsatı Avrupa'ya geri getirilebilecektir. Katalizörler, fotokatalitik reaktörler, güneş enerjisi biyoyakıtları vb. alanlar, kalifiye personelin eğitimi ile teşvik edilecektir

Konsorsiyum, uluslararası bir Danışma Kurulu tarafından desteklenen AB, Çin ve ABD'den deneyimli multidisipliner bir ekipten oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fotokataliz, akış reaktörleri, heterojen fotokatalistler, hafif hasat, güneş etanol

BAŞARI HİKAYELERİ