Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2016-01 Mart 2018

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR

Bütçe

157,845 Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Şehir Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Potansiyel kablosuz sistemler için FM Bandın kanal özelliklerini araştırmak ve karakterize etmek önemli bir ilgi alanındadır. Bu nedenle, bu yeni araştırmanın amacı, FM Bandın komple bir kanal...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

- Çağdaş FM Band Kanalı Modelleri Geliştirmek

- Daha geniş kapsama alanı için röle kanallamayı desteklemek

- Ölçümlerle modelleri doğrulamak

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bu araştırma, Avrupa'nın uzun vadeli başarısı ve mükemmellik için hayati önem taşıyan potansiyel gelecek kablosuz sistemleri için zemin hazırladığı için "Bilimsel Mükemmeliyet" ve "Endüstriyel liderlik" çağrı programının genel hedeflerini yerine getirecektir. Kanal modelleri, kablosuz nesiller geliştirildiğinde kablosuz araştırma için her zaman en önemli önceliğe sahip olacaktır. Bu araştırma FM Band için standart yönlü kanal modellerini tanıtan ilk modellerden biri olacağı için, hükümetler ve Hücresel operatörlerin bu değerli bandında yeni verimli hizmetler sunması sağlayacaktır. Özellikle kamu güvenliği hizmetleri tarafından kullanıldığında, geniş kapsama alanları sağlanacak ve bu da tüm Avrupa'daki sivillerin güvenliğini doğrudan etkileyecektir. "Toplum ve toplum için bilim" in amacı da karşılanacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu araştırma aşağıdaki maddeleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır;

(A) Avrupa’yı değerli bir grup olan FM'de yönlü kanal modellemesine hakim olmaya devam ettirmek; (halihazırda Avrupa COST kanal modellemesindeki girişimler sayesinde dünyada lider konumdadır),

(B) Bu bantta yenilikçi cihazların geliştirilmesini sağlamak ve böylelikle Avrupa'yı öncü bir konuma getirmek,

(C) FM Bandının geniş kapsama alanı nedeniyle baz istasyonu ihtiyacını azaltmak

(D) kanun düzenleyicilere ya da frekans düzenleme kurumlarına, FM Bandının kullanımını yeniden düşünmeye davet etmek

(E) genellikle kırsal olan üçüncü dünya ülkeleri için alternatif ekonomik kablosuz erişim planları hazırlamak.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Modeller yönlü kanal impuls tepki işlevlerinin, büyük ve küçük kanal efektlerinin özelliklerine dayanıyor olacak. Ölçüm kampanyaları kanal sesi vasıtasıyla yapılacaktır. Böylece FM Bandın ilk standart yönlü kanal modellerine sahip olacağız.
 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kablosuz erişim hayatımızda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Öte yandan, kablosuz erişim sağlayıcı, frekans bantları çok azdır. Herhangi bir kablosuz erişim sisteminin en yüksek verimi kullanarak frekansı kullanması çok önemlidir. Az kullanılan kablosuz bantlardan biri 88-108 MHz arasındaki FM Band'tır. Grup, sadece dünya genelinde nispeten yüksek kaliteli ses yayınları için ayrılıyor. Bu bant iyi yayılım özelliklerine sahiptir ve bu nedenle kapsama alanı ve binalardaki penetrasyonu mükemmeldir. FM kapsamı dünyada her yerde olduğu gibi, bu yararlı bandın daha iyi kullanılması için birçok uygulama zaten düşünülmektedir: (a) Kamu güvenliği için yazılım tanımlı radyolar, (b) Yeni dijital ses yayını hizmetleri ve (c) acil durumun gelişimi Ileti teslimi hizmetleri. FM Band, bu uygulamalardan biriyle ve iyi yayılım özellikleriyle tam bağlantılı bir Avrupa'yı sağlayabilir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Bu araştırmanın muhtemel çıktılarından olan yeni tanıtılan modeller daha sonra saha denemeleri ile doğrulanacak ve çoklu antenli çağdaş kablosuz sistem parametrelerini destekleyecektir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Yönlü kanal modelleri, (i) geometrik (ışın izleme) ve (ii) basamaklı gecikme hattı (parametrik stokastik modelleme) yaklaşımları ile 2-D (zaman ve açısal) kanal impuls cevabı dikkate alınarak geliştirilecektir. Modeller yönlü kanal impuls tepki işlevlerinin, büyük ve küçük kanal efektlerinin özelliklerine dayanıyor olacak. Ölçüm kampanyaları kanal sesi vasıtasıyla yapılacaktır. Böylece FM Bandın ilk standart yönlü kanal modellerine sahip olacağız.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Hedef, sınır ötesi ve sektörler arası hareketlilik için fırsatlar yaratarak deneyimli araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini tüm kariyer seviyelerinde geliştirmektir.
Anahtar faaliyetler, deneyimli araştırmacıları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma altyapıları, işletmeler, KOBİ'ler ve diğer sosyo-ekonomik gruplar arasında Avrupa ve ötesinde cazip kariyer fırsatları sunarak araştırmacıların dolaşımı aracılığı ile becerilerini genişletmeye veya derinleştirmeye teşvik etmektir.

BAŞARI HİKAYELERİ