Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2019-01 Ağustos 2023

Koordinatör

Kinetics Technology SPA (KT)

Bütçe

18,361,356.25 Euro

Türk Ortaklar

Tekfen Mühendislik

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://hiflex-project.eu/
hiflex

Buğday, su ve enerji, lezzetli İtalyan makarnasının bileşenleridir. Avrupa komisyonu tarafından desteklenen HiFlex araştırma projesinde, endüstriyel şirketler ve araştırma enstitüleri makarna üretiminin CO2 ayak izini azaltmak için birlikte çalışıyor. İtalya'nın güneyinde Foggia şehrinde ki makarna fabrikasının yakınında, önümüzdeki iki yıl içinde benzersiz bir enerji tedarik sistemi kurulacak. Makarna fabrikası, fosil yakıt tüketimini kısmen azaltarak makarna üretimi için termal enerji kullanacak ve AB tarafından finanse edilen proje, 7 gün 24 saat sürekli yenilenebilir kaynaklardan güç sağlayan bir makarna fabrikasını çalıştırmanın mümkün olduğunu gösterecektir.

HIFLEX (“Esnek Enerji Sistemleri için Yüksek Depolama Yoğunluklu Güneş Enerjisi Santrali”) projesi, depolama ve ısı transfer ortamı olarak ucuz katı parçacıklar içeren eksiksiz bir ticari öncesi esnek konsantre güneş enerji prototip tesisi geliştirme ve gösterme amacına sahiptir. Termal depolama sisteminin 700°C'lik bir sıcaklık aralığında çalıştırılması, 2,5 kat daha yüksek depolama yoğunluğu ve %50 daha düşük maliyetle sonuçlanacaktır. Proje süresince, ticari öncesi kule tipi bir konsantre güneş enerji sistemi tüm bileşenleri ile geliştirilecek ve inşa edilecektir. Sistem, aşağıdaki ekipmanlarla İtalya'daki Barilla Foggia makarna fabrikasında kurulacak: 24 saat boyunca 800 kWth enerji sağlayabilen 20 MWh'lik bir termal depolama, 2.5 MWth tepe gücüne sahip yenilikçi güneş partikül alıcısı, yaklaşık 7000 m² aynalı heliostat alanı, 620°C partikül buhar jeneratörü, 100 kW elektrikli ısıtıcı ve 800 kW yakıtlı ısıtıcısı.

620°C'de hızlı rampalı buhar üretimi, şebeke dengelemeyi mümkün kılacaktır. Yenilenebilir yakıtlı elektrikli ısıtıcı, hava koşullarından bağımsız kullanılabilirlik sağlayacaktır. Şebeke istikrarının daha fazla desteklenmesi için şebekeden gelen fazla veya ucuz güç kullanılarak depolama yapılır ve zaman ayarlamalı elektrik üretimi sağlanır.

HiFlex projesi, performansı kanıtlamak için 18 ay boyunca sürekli ve uzun süreli operasyon yaparak, piyasaya giriş için teknolojinin teknik olgunluğunu da doğrulamayı amaçlamaktadır. Ön ticari prototipten elde edilen deneyime dayanarak, 100 MWe'lik bir güneş kulesi tesisi için maliyet azaltma potansiyelinin yanı sıra en düşük maliyetli yenilenebilir enerji karışımı (PV, rüzgar enerjisi, CSP, depolama kapasitesi, güç-ısı kapasitesi, yenilenebilir yakıt) doğrulanacak ve Barilla gelecekteki ticari uygulama için kombine güç-ısı sistemini değerlendirilecektir.

Teknolojinin pazara hızlı tanıtımı için bir iş planı geliştirilecektir. Proje, yeni pazar fırsatları yaratmak, pazar engellerini azaltmak ve teknolojiye güven oluşturmak için işletme faaliyetlerinin temeli olarak güçlü bir vitrin sağlayacaktır.

Kinetics Technology & NextChem
KT ve Nextchem, projeyi koordine edecek, denetleyecek ve aynı zamanda partnerler arası entegrasyonu sağlayacaktır. 

Tekfen Mühendislik
Tekfen Mühendislik Şirketi temel olarak güneş alanı hesapları, detay mühendislik çalışmaları, heiostatların (güneşi çift yönlü takip eden aynalı yansıtma sistemi), hliostat kontrol kartlarının tasarımı  ve heliostat sahasının detay mühendislik çalışmaları ile heliostatların üretimi, montajı ve devreye alınması aktivitelerini gerçekleştirecektir.

DLR
DLR, santrifüj teknolojili parçacık alıcısını, elektrikli ısıtıcıyı ve yedek ısıtıcı sistemini HelioHeat ile birlikte tasarlar. Alıcının ve genel sistemin modellenmesinden ve teknolojik değerlendirmesinden sorumludur.

Barilla
Barilla, CSP ticaret öncesi elektrik santrali tarafından üretilen enerjinin son kullanıcısıdır.

Sugimat
John Cockerill'in desteğiyle Sugimat, buhar jeneratörü ve kondansatörün üretiminden sorumlu.

HelioHeat GmbH
HelioHeat, Santrifüj Parçacık Alıcısını, elektrikli ve yedek parçacık ısıtıcısını üretip sahaya sevk edecektir.

John Cockerill
John Cockerill, Partikül Buhar Jeneratörü temel ve detay mühendisliğinden sorumludur. John Cockerill, Steam Generator üretimi için Sugimat'ı da destekleyecektir.

Dürmeier GmbH
Dürmeier, Santrifüj Parçacık Alıcısını besleyen kulenin tepesine parçacıklar için taşıma sisteminin tasarımından ve tesliminden sorumludur.

Quantis
Quantis, alternatif enerji teknolojilerine kıyasla HiFlex konseptinin çevresel ve entegre sürdürülebilirlik performansını bir yaşam döngüsü (LCA) ile doğal ve sosyal sermaye değerlendirmesi yoluyla değerlendirir.

Anahtar Kelimeler: CSP, Heliostat, Esnek Enerji, Yüksek Depolama Yoğunluğu, Güneş Enerjisi Santrali, CO2 emisyonu, 24/7 Yenilenebilir Eneji, Partikül Enerjisi, kule tipi konsantre güneş enerjisi, 

HiFlex Proje Görseli

BAŞARI HİKAYELERİ