Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2019-31 Mayıs 2023

Koordinatör

TWI Ltd.

Bütçe

19.727.611,25 €

Türk Ortaklar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kadir Has Üniversitesi, ODTÜ

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://www.geosmartproject.eu/
geosmart

Geleceğin enerji sistemleri; güneş ve rüzgâr enerjisinin aşamalı entegrasyonunun neden olduğu dalgalanmalar sebebiyle şebeke güvenilirliğinde ciddi operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Avrupa'nın büyük bir bölümünde kullanılabilecek, bu dalgalanmaları dengeleyebilecek güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Jeotermal enerji, hem temel hem de esnek enerji talepleri için uygun bir kaynak olma potansiyeline sahiptir, hem fosil hem de biyokütle yakıtlarından çok daha düşük çevresel ayak izi sağlamanın yanı sıra nükleer enerjiden çok daha az risk teşkil etmektedir.
GeoSmart'ta, jeotermal kurulumunun operasyonel kapasitesini oldukça esnek bir şekilde sağlamak için termal enerji depolamala sistemlerini esnek işletme çözümleriyle birleştirmeyi öneriyoruz. Talebin düşük olduğu dönemlerde, enerji daha sonraki bir aşamada talebin yüksek olduğu zamanlarda serbest bırakılmak üzere depolanacaktır. Bu yaklaşım, kuyu başındaki akış durumunu etkilemediğinden, kritik altyapılar değişken zamanlı enerji üretiminden kaynaklı etkilenmeyecektir. Özel olarak tasarlanmış dinlendirme tankı, ısı eşanjörü ve çıkarılan gazlarla yeniden birleştirmeden oluşan bir çökel azaltım sistemi sayesinde etkinleştirilen daha büyük enerji santrali ısı tahliyesi ile verimlilik daha da geliştirilecektir. Çökel azaltım sistemi, birçok orta entalpili jeotermal santralin güç üretimini neredeyse ikiye katlama potansiyeline sahiptir. Genel olarak, GeoSmart teknolojileri jeotermal enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak ve bu da jeotermal enerjiyi fosil yakıt bazlı benzerleriyle rekabet edebilir hale getirecektir. 
GeoSmart teknolojisini TRL7/8'e getirmek için bu proje, potansiyel faydalarını ve farklı ortamlarda uygulanabilirliğini gösterme amaçlı olarak orta/yüksek (Türkiye, ZORLU Enerji Kızıldere sahası) ve düşük (Almanya, Insheim) sıcaklık alanlarında tanıtılacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ