Başlangıç ve Bitiş Tarihi

24 Şubat 2017-30 Nisan 2019

Koordinatör

Dr. Emel Topuz

Bütçe

145,846 Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Teknik Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Bu projede, arıtma çamurlarının tarımda gübre olarak kullanılması durumunda, gümüş nanoparçacık ve dönüşüm ürünlerinin, toprak solucanlarının bünyesinde birikme potansiyeli ile, solucanların...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Biyokatıların tarımsal alanlara gübre olarak serilmesi durumunda, gümüş nanoparçacıklar ve bunların dönüşüm ürünlerinin toprak organizmalarındaki zehirli etkileri ve biyolojik birikimleri belirlenerek biyokatıların tarımda kullanılması konusundaki araştırmalar ileri seviyeye çekilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projenin, çiftçilerin, arıtma çamurlarını insan ve çevre sağlığı açısından güvenli bir şekilde bilinçli olarak kullanmasını sağlayarak arıtma çamurlarının yeniden kullanımını daha çok teşvik edebileceği ön görülmektedir. Bu durumda da, atık azaltımı ve yeşil kimyasallar olarak adlandırılan doğal ürünlerin kullanımı konularına katkı sağlanacaktır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projenin çıktıları, çevreye daha az zarar veren gümüş nanoparçacıkların üretimi ya da ürünlerinin tasarımı konusunda endüstriyel inovasyona dolaylı olarak katkı sağlayacaktır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projenin çıktıları, arıtma çamurlarının tarımda gübre olarak kullanılmasına yönelik uygulanan yasal düzenlemelere çamurda müsade edilebilecek en yüksek gümüş nanoparçacık miktarının standart değer olarak dahil edilmesi için yol gösterecektir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Arıtma çamurlarının tarımda gübre olarak kullanılmasının teşvik edilecek olması, kimyasal gübrelerin yurt dışından ihracatını azaltacaktır. 

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje çıktıları, çiftçileri arıtma çamurlarını gübre olarak yeniden kullanması konusunda bilinçlendirerek kamunun çiftçilere vermesi gereken bilinçli tarım uygulamaları eğitimine katkı sağlayacaktır. 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje; araştırmacının ekotoksikolojik deneylerin uygulanması konusundaki mesleki becerilerine ve bilimsel bir çalışmanın sonuçlarının halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya dönüştürülmesi konusundaki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje, bağımsız olarak bir bilimsel araştırmayı yürütme ve yönetme konusunda deneyimli bir araştırmacının yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

BAŞARI HİKAYELERİ