Başlangıç ve Bitiş Tarihi

08 Mayıs 2017-07 Mayıs 2019

Koordinatör

Dr. Tuba Yılmaz Abdolsaheb

Bütçe

157 845 Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Teknik Universitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020 Marie-Curie

ufuk_avrupa

Bu proje kapsamında cerrahi/biyopsi operasyonu sırasında meme kanserinin teşhisini yüksek doğrulukla gerçekleştirebilecek mikrodalga tanı teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu çalışmada iki yeni uygulamanın geliştirilmesi (meme kanseri tedavisi için otomatik cerrahi sınır algılama cihazı ve meme kanseri tanısı için otomatik bir mikrodalga biyopsi probu) amaçlı açık uçlu kontak prob tekniği üzerine temel araştırılmaların yapılması önerilmektedir. Tasarlanan uygulamalar tek ve oldukça hassas bir ölçüm gerektirirken, açık uçlu kontak prob tekniğinin dezavantajları yüksek hata ve düşük tekrarlanabilirlik ile dielektrik ölçüm alabilmesidir. Bu dezavantajlar çoğunlukla, yerel minimuma yakınsayamayan mevcut matematiksel yaklaşımlar ve ölçüm kurulumuna dayalı hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu araştırma öncelikle mevcut hatayı çözmeye hedefli matematiksel yöntemler geliştirilcek ve sonrasında yeni prob yapıları incelenerek uygulamaya yönelik değişiklikler araştırılacaktır. Son olarak makina öğrenme algoritmaları kullanılarak ölçüm hatası minimize edilecektir. Proje kapsamında geliştirilen teknikler hayvan deneyleri ile doğrulanacaktır. Bu araştırmanın sonuçları kadınlar arasında en yaygın teşhis edilen kanser türlerinden biri olan meme kanseri için kullanılabilen yeni tıbbi cihazların geliştirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Meme kanseri kadınlarda ölüme neden olan kanserler arasında ikinci sırada gelir. Günümüzde, kadınların yaklaşık %12’si meme kanseri yüksek risk grubundadır. Bu proje meme kanseri araştırmalarına tedavi ve tanı için kullanılabilecek medikal cihaz geliştirilmesi ile katkıda bulunacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Ülkemizde tıbbi cihaz geliştirilmesine ve üretilmesine katkıda bulunacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje kapsamında araştırmacı açık uçlu kontak problarla mikrodalga dielektrik spektroskopi konusunda yetkinlik kazanacaktır. Ayrıca projenin konusu disiplinler arası işbirliğini gerektirmekte ve bu nedenle araştırmacının bilimsel bağlantılarını genişletmesini, yeni projeler çerçevesinde işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.  

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje, araştırmacının bilimsel bağlantılarını, yayın/proje geçmişini, bilimsel becerilerini genişleterek bağımsız olmasını sağlayacak ve daha da önemlisi, yenilik odaklı bir ev sahibi kuruluşa katılarak araştırmanın yeniliğe dönüşmesi için gerekli süreçler hakkında deneyim sahibi olmasını sağlayacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ