İklim, Enerji ve Mobilite
logo 

Efficient CO2 conversion over multisite Zeolite-Metal nanocatalysts to fuels and Olefins

Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı, Twinning
PhenolAcTwin - TÜBİTAK MAM  MRC Twinning 

PhenolAcTwin - TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünün Diyet Polifenolleri ve Biyoyararlanım / Biyoetkililik Konusunda Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Artırılması

Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı, Twinning
MycoTwin Twinning Project TUBITAK MAM MRC 

MycoTWIN: TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü'nün Mikotoksijenik Mantarlar ve Mikotoksinlerin Yönetimine İlişkin Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Artırılması

Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı, Twinning
twinning social comquant koc university 

Social ComQuant - Geleceği İnşa Etmek: Türkiye'de Sayısal ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmeliyet

Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı, ERA-Chairs
ERA-Chair Koc University 

TIREX - Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi

İklim, Enerji ve Mobilite
ebio logo 

Biofuels through Electrochemical transformation of intermediate BIO-liquids

Sağlık
CAREPATH 

Hafif bilişsel bozukluğu veya hafif demansı olan multimorbid hastaların tedavi yönetiminin klinik kılavuzlar ışığında optimizasyonu için BİT tabanlı bir çözüm

Sağlık
INCAREHEART Projesi 

Kronik kalp yetmezliği olan hastalar için multidisipliner sağlık ve bakımı geliştirmek için yenilikçi ICT özellikli entegre bakım çözümlerinin ticari öncesi satın alınması

Sağlık
WELLBASED Project 

Enerji yoksulluğuyla mücadele için kanıta dayalı kentsel politikalarla sağlığın, refahın ve eşitliğin iyileştirilmesi

Araştırma Altyapıları
AQUACOSM-plus 

AQUACOSM-plus: Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond

Dijital, Endüstri ve Uzay
waste2fresh 

Tekstil üretimi endüstriyel proseslerinde atık suların geri dönüştürülmesi ve kapalı döngüler oluşturulması için akıllı yenilikçi sistem

Dijital, Endüstri ve Uzay
retrofeed 

Implementation of a smart RETROfitting framework in the process industry towards its operation with variable, biobased and circular FEEDstock

Dijital, Endüstri ve Uzay
success-stories 

Boosting new Approaches for flexibility Management By Optimizing process Off-gas and waste

İklim, Enerji ve Mobilite
enchant 

Energy Efficiency through behaviour change transition strategies

İklim, Enerji ve Mobilite
eera data 

Towards a FAIR and open data ecosystem in the low carbon energy research community

İklim, Enerji ve Mobilite
crew 

Establishing Community Renewable Energy Webs - Rolling out a business model and operational tool creating webs of households that jointly manage energy to improve efficiency and renewables uptake

İklim, Enerji ve Mobilite
basari-hikayeleri 

Inclusive DIALOGUES towards an operational concept of energy citizenship to support the Energy Union

İklim, Enerji ve Mobilite
success-stories 

Virtual Power Plant for Interoperable and Smart isLANDS

Dijital, Endüstri ve Uzay
MIND4MACHINES 

MIND4MACHINES: MANUFACTURING INDUSTRY’S NOVEL DIGITALISATION VALUE CHAINS FOR CONNECTING MACHINES WITH PEOPLE, PROCESS AND TECHNOLOGY

EIC Hızlandırıcı
Smart Wi-Fi: SMART Wi-Fi  

Management of the Wi-Fi Spectrum and Performance

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
pop-machina 

Pop-Machina: Döngüsel ekonomi için birlikte üretim, bir topluluk yaklaşımı

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
circthread 

Döngüsel Ekonomi Ürün, Kaynak ve Hizmet Yönetimi için Dijital İş Parçacığı Oluşturma

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
SALEMA Project Image 

Substitution of Critical Raw Materials on Aluminium Alloys for electrical vehicles

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
My Tool Box 

Safe Food and Feed through an Integrated ToolBox for Mycotoxin Management

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
campaigns 

Citizens Acting on Mitigation Pathways Through Active Implementation of a Goal-Setting Network

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
agricore 

Tarım Politikalarının Geliştirilmesinde Etmen-Tabanlı (Agent-Based) Destek Aracı

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
iceberg 

Ömrünü Tamamlamış Yapı Malzemelerinden Değerli Malzeme Kaynaklarının Verimli Bir Şekilde Geri Kazanıldığını Gösteren Yenilikçi Döngüsel Ekonomi Tabanlı Çözümler

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
impaqt 

Intelligent Management Systems for Integrated Multi-Trophic Aquaculture

İklim, Enerji ve Mobilite
geosmart 

Technologies for geothermal to enhance competitiveness in smart and flexible operation

İklim, Enerji ve Mobilite
geopro 

Accurate Geofluid Properties as key to Geothermal Process Optimisation

İklim, Enerji ve Mobilite
geco 

Geothermal Emission Control

İklim, Enerji ve Mobilite
hiflex 

Esnek Enerji Sistemleri için Yüksek Depolama Yoğunluğuna Sahip Güneş Enerji Santrali

İklim, Enerji ve Mobilite
surefit 

Mesken binalarının ekonomik olarak güçlendirilmesi için sürdürülebilir çözümler

İklim, Enerji ve Mobilite
basari-hikayeleri 

Innovative photocatalysts integrated in flow photoreactor systems for direct CO2 and H2O conversion into solar fuels

İklim, Enerji ve Mobilite
ecoqube 

Artificial-Intelligence-Augmented Cooling System for Small Data Centres

İklim, Enerji ve Mobilite
autodan 

Deploying Augmented intelligence solutions in EU buildings using Data analytics, an interoperable hardware/software Architecture and a Novel self-energy assessment methodology

İklim, Enerji ve Mobilite
climop_logo_header.png  

ClimOP - Climate Assessment of Innovative Mitigation Strategies Towards Operational Improvements in Aviation

İklim, Enerji ve Mobilite
rovilation 

Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin ve İleri Hafif Malzemelerin Optimizasyonu ile Elektrikli Araçların Menzilinin ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Kazanım Durumunun En Üst Seviyeye Çıkartılarak Elektrikli Araç Gelişim Sürecinin Desteklenmesi

İklim, Enerji ve Mobilite
longrun 

LONGRUN: Development of efficient and environmental friendly LONG distance powertrain for heavy dUty trucks aNd coaches

İklim, Enerji ve Mobilite
albatross 

Hızlı Şarj, Güvenlik ve İkincil Ömür Uygulamaları İçin Optimize Edilmiş, Hafif ve İleri Batarya Sistemi Geliştirilmesi

Araştırma Altyapıları
Doğal Afetlere Yönelik Avrupa Gözlem Sistemi 

Doğal Afetlere Yönelik Avrupa Gözlem Sistemi

Araştırma Altyapıları
Araştırma Altyapıları İçin Yenilikçi Dijital Servisler 

Araştırma Altyapıları İçin Yenilikçi Dijital Servisler

MSCA Eylemleri
Vakum İzolasyon Panelleri İçin Nano Gözenekli Malzeme Geliştirilmesi 

Vakum İzolasyon Panelleri İçin Nano Gözenekli Malzeme Geliştirilmesi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
ufuk_avrupa 

Bulut Tabanlı Gemi Seçim Karar Destek Sistemi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
ufuk_avrupa 

Parekende Sektörü İçin Görüntü İşleme

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar
ufuk_avrupa 

Kadın Akademisyenlerin Bilim ve Teknolojideki Rolünün Güçlendirilmesi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
ufuk_avrupa 

"Tek Araba Gidelim" Projesi

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

İnsan-Robot İşbirliği

Sağlık
ufuk_avrupa 

Diyabet Öz Yönetim Destek Sistemi Ticarileşme Öncesi Kamu Tedarik Projesi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
ufuk_avrupa 

Yakıt Deposu Sızıntı Tespiti Otomasyonu

İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa 

Daha Hafif ve Maliyet Etkin Uçak Üretimi

Sağlık
ufuk_avrupa 

Diyabet Hastaları İçin Karar Destek ve Öz Yönetim Sistemi

Sağlık
ufuk_avrupa 

Akıllı Öz Yönetim ile Hastaların Kendi Tedavilerinde Etkin Rol Oynaması

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Gıda İşleme Sürecinde Oluşan İstenmeyen Bileşiklerin Önlenmesi

İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa 

Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Düşük Maliyetli Atıksu Yeniden Kullanım Teknolojileri

Sağlık
ufuk_avrupa 

Çalışan Sağlığı Alanında Bilimsel Kapasite Güçlendirme Projesi

Sivil Güvenlik
ufuk_avrupa 

Sınır Güvenliği için İnsansız Kara Aracı Entegre Sistemi

Araştırma Altyapıları
ufuk_avrupa 

Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Uygulama Projesi

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

Avrupa için Sektörler arası Araştırma İş Birliği Ağı

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar
ufuk_avrupa 

Kültürlerarası Etkileşimde Toplumsal Cinsiyetin Rolü

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

Gıda, Tarım ve Lojistik için Bulut Temelli İş Uygulama Platformu

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Duygusal Sağlık İçin Kişisel Teknolojiler

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Büyük Hacimli Kentsel Atıkların Yüksek Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi

Sivil Güvenlik
ufuk_avrupa 

Yeni Nesil Acil Servis Hizmetleri

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar
ufuk_avrupa 

Avrupa'da Çoğulculuk ve Hoşgörü

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

Otonom Sürüş için Yenilikçi Çözümler

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Kuraklığa Dayanıklı Verimli Bitkiler

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Patlıcangil Genetik Kaynaklarının Korunması ve Güçlendirilmesi

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

Nanoboyutta Cihazlar için Yeni Üretim Teknolojileri

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

Nanoboyutta Cihaz Üretimi İçin Geniş Alan Moleküler Nanodesenler

İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa 

Güç Aktarma Organlarının Kestirimci Modellenmesi ile Yakıt Tüketiminin Eniyilemesi

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Genetik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi İçin Yenilikçi Yapısal Araştırmalar

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Pazar Tercihlerini Etkileyen Bilgiyi Anlamak

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Osmanlı'dan Günümüze Sanayileşme ve Kentsel Büyüme: Karşılaştırmalı Bir Perspektif

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Kendi Enerjisini Üretebilen İmplant İşitme Cihazı

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Kalp ve Damar Hastalıklarına Yeni İlaç Umudu

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Nanometrik Çözünürlükte 3D Yazıcılar Gerçek Olacak

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Akıllı Gözlüklerle Geleceğe Hazırlanın

İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa 

Moleküler İletişim Araştırmalarının Koordinasyonu

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Radyo FM Band kanalları için Çağdaş Modeller Geliştirilmesi

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Kadınların Güçlendirilmesinde Kentleşmenin Rolü: Karşılaştırmalı Perspektifte Türkiye Örneği

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Mikrodan Makroya Sürtünme Elektriği Kontrolü

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Genomik Verilerin Gizliliğini Ölçmek ve Korumak

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Büyük Veri Uygulamaları İçin Enerji Verimli Hızlandırıcılar Geliştirilmesi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
ufuk_avrupa 

Elektronik Satın Alma Yönetim Sistemi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
ufuk_avrupa 

Değişken Oranlı Gübreleme Cihazı

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Gümüş Atıkların Toprakta Zehirli Etkilerinin Araştırılması

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Güney Ege ve Levant Denizlerinde Bir Paleotsunami Kronolojisine Doğru

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

Doğu Avrupa ve Akdeniz Ülkelerinde EGNSS Kapsamında Kapasite Oluşturma

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Nanoağlar, Sinir Sistemi Tedavilerine Işık Tutuyor

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Yüksek Hacimli Belediye ve Araba Atıklarının Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımını Arttırıcı Eko-Tasarım ve Döngüsel İş Modelleri

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Biyolojik Katı Atık ve Balık Atıklarından Yüksek Katma Değerli Uygulamalar Geliştirilmesi

İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa 

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Akıllı Şebeke Kullanıcılarını Güçlendirmek

Sağlık
ufuk_avrupa 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Aşısı Geliştirilmesi

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Oksijenin Enzimler ile Aktivasyonu ve İlgili Endüstriyel Uygulamarın Geliştirilmesi (OXYTRAIN)

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Metal organik yapılı (MOF) adsorbentlerin ve membranların bilgisayarlı hesaplama teknikleri

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Bilgisayarlarda İşlemci Soğutması İçin En İyi Çözüm: Yüksek Kontrollü Üçboyutlu Mikroyapıların Oluşturulması

Avrupa Araştırma Konseyi
ufuk_avrupa 

Makroekonomi ve malî piyasalardaki asimetrileri anlamak

İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa 

Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması İçin Yenileme Modeli (REMOURBAN)

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre
ufuk_avrupa 

Doğa Esaslı Çözümlerle Kentlerin Yeniden Doğallaştırılması için Yeni Stratejiler

Dijital, Endüstri ve Uzay
ufuk_avrupa 

EIROS - Advanced Ice and Erosion Resistant Composites

Avrupa Araştırma Konseyi
Hücreleri Elektronik Olarak Görüntülemek 

Hücreleri Elektronik Olarak Görüntülemek

MSCA Eylemleri
ufuk_avrupa 

Meme Kanserinin Açık Uçlu Kontak Problar ile Mikrodalga Tanısı

MSCA Eylemleri
AutoTADes Zamansal Otomat Tasarımı 

AutoTADes Zamansal Otomat Tasarımı

Sağlık
ufuk_avrupa 

Hipertansiyon hastalarının tedavisinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetilmesi için ticarileşme öncesi inovasyon tedariki

MSCA Eylemleri
UfukAvrupa 

Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların Hızlı Tespiti ve Tedavisi için Uyaranlara Duyarlı Malzemeler (STIMULUS)

İklim, Enerji ve Mobilite
ufuk_avrupa 

Enerji ve Sismik Uygun Maliyetli Yenileme Çözümleri

MSCA Eylemleri
ufuk2020 

“Türkiye’de İslami Entelektüel Alan ve Siyasi Düşüncenin Kuramlaşması: Siyasi Düşünce Antropolojisine Doğru” (IslamPolTheory)

MSCA ve Vatandaşlar (MSCA and Citizens)
ufuk2020 

CONSIDER “Endüstri Mirasının Kentsel Gelişime Kaynak Olarak Sürdürülebilir Yönetimi”

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
csdfds 

Adam Frame - Yazılım Kılavuzlu Kemik Sabitleme ve Düzeltme Sistemi