logo 

Efficient CO2 conversion over multisite Zeolite-Metal nanocatalysts to fuels and Olefins

PhenolAcTwin - TÜBİTAK MAM  MRC Twinning 

PhenolAcTwin - TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünün Diyet Polifenolleri ve Biyoyararlanım / Biyoetkililik Konusunda Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Artırılması

MycoTwin Twinning Project TUBITAK MAM MRC 

MycoTWIN: TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü'nün Mikotoksijenik Mantarlar ve Mikotoksinlerin Yönetimine İlişkin Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Artırılması

twinning social comquant koc university 

Social ComQuant - Geleceği İnşa Etmek: Türkiye'de Sayısal ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmeliyet

ERA-Chair Koc University 

TIREX - Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi

ebio logo 

Biofuels through Electrochemical transformation of intermediate BIO-liquids

CAREPATH 

Hafif bilişsel bozukluğu veya hafif demansı olan multimorbid hastaların tedavi yönetiminin klinik kılavuzlar ışığında optimizasyonu için BİT tabanlı bir çözüm

INCAREHEART Projesi 

Kronik kalp yetmezliği olan hastalar için multidisipliner sağlık ve bakımı geliştirmek için yenilikçi ICT özellikli entegre bakım çözümlerinin ticari öncesi satın alınması

WELLBASED Project 

Enerji yoksulluğuyla mücadele için kanıta dayalı kentsel politikalarla sağlığın, refahın ve eşitliğin iyileştirilmesi