Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2021-31 Aralık 2024

Koordinatör

Yeşilova Holding A.Ş.

Bütçe

€ 11.818.442,50

Türk Ortaklar

Yeşilova Holding A.Ş. - FEV TR Otomotiv ve Enerji Araştırma ve Mühendislik Ltd. Şti. - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

UFUK 2020

Proje İnternet Sitesi
https://albatross-h2020.eu/
albatross

Daha uzun sürüş mesafelerini daha kısa sürede şarj olarak başaran, düşük ağırlıklı, güvenli ve çevreci tasarım yaklaşımıyla %100 elektrikli araçlar için operasyonel bir batarya sistemi üretmek

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Gerçek bir araçta denenecek operasyonel batarya kutusu üretilmesi ve test edilmesi
Metal, kompozit ve hibrit yapısal parçaların, yeni ve gelişmiş birleştirme metotları ile birleştirilmesi
Batarya yönetim sistemi için ileri, esnek özellikler geliştirilmesi 
Hızlı şarj olmasını sağlayan sistemlerin geliştirilmesi
Gelişmiş sensörler vasıtasıyla daha hızlı hata tespiti ve uyarısı


Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Var olan sistemlere göre yaşam döngü değerlendirmelerinin %20 geliştirilmesi, çevrimsel ekonomi hedeflerine önemli katkı sağlayacaktır. Bununla beraber, üretiminde kullanılacak daha hafif ve geri dönüştürülebilir malzemeler çevrenin korumasına katkıda bulanacaktır. Ayrıca daha hafif, daha uzun menzilli, daha hızlı şarj olan batarya sistemleri ile insanlar sera gazı üreten fosil bazlı yakıtlar kullanılan araçlardan daha çevreci elektrikli araçlara daha hızlı bir geçiş sağlayabilir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

  • Kompozit kaplamalı alüminyum yapısal parçaların kullanılması ve gelişmiş birleştirme yöntemleri ile montajlanması
  • Gerçek şartlarda araç üstünde demo testleri
  • Maksimum şarj ile 480 km yol alabilecek batarya sistemi geliştirilmesi
  • 30 dk. Şarj ile bataryanın %80 kapasiteye ulaşması
  • Yenilikçi batarya ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi
  • Yenilikçi sensör ve termal ve batarya yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Başarılı ve güvenli bir batarya sisteminin ortaya çıkması, fosil yakıt kullanan araçların ihracında uzmanlaşmış ülkemizin, hem azalan yeraltı kaynakları, hem de çevresel bilincin artması nedeniyle geleceğin teknolojisi olan elektrikli araçlara yatırımını artırabilir. Ayrıca proje çıktıları yerli elektrikli otomobil çalışmalarına destek sağlayabilir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Bu proje ile elektrikli araçların daha güvenli, daha uzun ömürlü ve daha hızlı şarj olması ulusal boyutta halkın elektrikli araçlara bakış açısını değiştirerek fosil yakıtlı araçların satış sayısını ve böylece çoğunluğu ithal edilen fosil tabanlı yakıta bağımlılığı ve dolasıyla cari açığı azaltabilir. 

Ayrıca projede elde edilecek teknik bilgi birikimi ile hali hazırda sınırlı olan batarya yapısal parçalarının ihracatı hızlanabilir. Rekabetçi ürün geliştirme politikaları ile ülkemizin pazar payı artırılabilir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Bu projenin başarılı sonuçlanmasıyla elektrikli araçlara olan ilgi artabilir. Bu da daha düşük maliyetle çalışan bu ulaşım araçlarının halk arasında yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır. Böylece halkın ve de kamu kuruluşlarının ulaşım maliyetlerinde azalma öngörülebilir. Azalan ulaşım harcamaları toplum için farklı alanlarda kullanılabilir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Ülkemizde elektrikli araçlarla ilgili batarya tasarımı üzerine akademik çalışmalar olsa da endüstriyel seviyede ürün ortaya koyma seviyesinde çalışmalar hala sınırlıdır. Bunun başlıca nedenlerinden biri yeterli nitelikte insan kaynağının olmayışı söylenebilir. Bu projede çalışan ortaklar kendi konularında Avrupa´da önde gelen kuruluşlardan olup, çalışanlara proje süresince bilgi paylaşımı yoluyla bu tür bir ürünün sıfırdan operasyonel seviyeye çıkışının her bir adımı en ön koltuktan gözlemlenerek öğrenme fırsatı verecektir. Ve bu partnerlerle olan işbirlikleri personelin bu alanda teknik ve yönetsel becerilerinin direkt olarak gelişmesine katkı sağlayacaktır.  
Ayrıca çok farklı ülkelerden birçok yetkin partner ile çalışma yapılacak olması, proje çalışanlarının multi kültürel ortamlarda çalışma yetkinliklerinin gelişmesini sağlayacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ