Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2015-30 Eylül 2019

Koordinatör

Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, İTALYA

Bütçe

18.4 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Desteklendiği Program ve Alan
Araştırma Altyapıları
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Doğal Afetlere Yönelik Avrupa Gözlem Sistemi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EPOS IP Projesi'nin amacı dünya gezegeni yer sisteminin nasıl çalıştığını, volkan patlamaları, depremler, sel, heyelan, tsunami ve benzeri doğal olayların çalışma mekanizmalarını anlamak. Dünya'nın çalışma sistemi anlaşıldığı takdirde insanların yaşam standartları yükseltilip muhafaza edilebilecektir. Bu proje verimli veri kullanımı ve süreçlerini hızlandıracağı gibi verileri test etmek için yeni ataçlar ve fikirler de ortaya çıkaracaktır. EPOS, mevcuttaki araştırma yatırımlarına katma değer ekleyecek ve bu konuda yapılan inovasyona hizmet edecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Yer bilimleri, doğal afetler ile karşılaşıldığında bireylerin özel ve iş hayatlarının güvenliğini sağlayabilmek adına değerli bilgiler üretmektedir. Söz konusu yalnızca bilimsel bilgi olarak kalmayarak, hükümetlerin ve karar vericilerin bu durumlarda harekete geçmesine olanak sağlar.

BAŞARI HİKAYELERİ