Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2020-31 Mart 2024

Koordinatör

AMU Marsilya üniversitesi

Bütçe

7.200.000 EU

Türk Ortaklar

Uedaş, Troya, Inavitas, Bozcaada Belediyesi

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://vpp4islands.eu/
success-stories

VPP4Islands projesi,   yenilenebilir sistemlerin entegrasyonunu kolaylaştırmayı, akıllı ve yeşil enerjiye geçişi hızlandırmayı,  adaların enerji verimliliği potansiyeli ve yenilikçi depolama yaklaşımlarından faydalanmalarını, vatandaşların aktif katılımını teşvik etmeyi ve  adaların  enerji konusunda kendi kendine yeterli olmalarını sağlamayı ve maliyeti düşürmeyi amaçlamaktadır. 

Bu amaçlara ulaşmak için, VPP4Islands projesi,   dijital ikiz konseptine dayanan  yenilikçi  çözümler olan Sanal Enerji Depolama Sistemleri (Virtual Energy Storage Systems -VESS) ve  Dağıtılmış Defter Teknolojisi (Distributed Ledger Technology - DLT)  uygulanmasını önermekte,  böylece  mevcut Sanal Enerji Santrallerinde   (Virtual Power Plant - VPP) devrim yapmayı  ve  akıllı enerji toplulukları oluşturmayı hedeflemektedir. Dağıtılmış Enerji Kaynaklarının (Distributed Energy Resources - DER) toplanması ve akıllı yönetimine dayanan VPP4Islands projesi, enerji sistemlerinin esnekliğini ve karlılığını artırırken, yeni hizmetler sunmayı da planlamaktadır. VPP4Island ayrıca, tüketicilerin davranışlarını inceleyerek  ve öz-tüketimi teşvik ederek Talep Tepki Yeteneğini (Demand Response Capability)  artıracaktır.

success-stories

Önerilen çözümleri doğrulamak ve değerlendirmek için,  belirlenen öncelikli  iki adada farklı  sabit varlıklarla birlikte, iki kullanım durumunun gerçek hayata olduğu gibi uygulanması planlanmaktadır. Farklı sistemlerin kontrolü ve optimizasyonu sadece elektriksel değil, aynı zamanda çoklu enerji vektörlerini de dikkate alacak şekilde genişletilecektir. Ayrıca, akıllı sürdürülebilir enerji planları oluşturmak ve başlatmak için nitelikli VPP4Islands çözümleri diğer 3 adada çoğaltılacaktır. Bunun yanı sıra,  VPP4Islands tüketicilerin yararına kalıcı sosyal ve çevresel değerler üretecektir. VPP4Islands proje konsorsiyumu 1 büyük şirket, 1 dağıtım sistemi operatörü (Distribution System Operator -DSO),  7 KOBİ, 3 üniversite, 2 bölgesel enerji iletim organisasyonu ( Regional Transmission Organization - RTO), 3 ada belediyesi ve 2 kar amacı gütmeyen kuruluştan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Islands, Digital Twin, IoT, Machine learning, Open platform, Virtual Energy Storage System, Distributed Ledger Technology, cybersecurity, P2P market, business models

success-storiessuccess-stories

BAŞARI HİKAYELERİ