Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2020-10 Eylül 2024

Koordinatör

Arçelik A.Ş.

Bütçe

5.675.186,25 EUR

Türk Ortaklar

Arçelik A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

autodan

Auto-DAN projesinde aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

  • Verileri toplama ve bu verilerden çözümler oluşturmak için IoT ve diğer ICT teknolojilerinden (hem yazılım hem de donanım/ekipman düzeyinde) yararlanma,
  • Binalarda yardımcı otomasyon sağlayacak bir Artırılmış Zeka (AuI) yaratma,
  • Bir binanın gerçek enerji performansını/tüketimini hesaba katan yeni bir dinamik öz değerlendirme metodolojisi yaratma.

Bu, bina kullanıcılarına enerji kullanımlarını proaktif olarak kendi kendine optimize etme bilincini sağlayan bir proje çerçevesi sağlayacaktır.

Proje İrlanda, İtalya ve İspanya'daki 79 binada gösterilecek ve doğrulanacaktır.

Projenin tamamlanmasından 10 yıl sonra tetiklenen akıllı teknoloji yatırımlarının 26 milyon Euro'nun üzerinde, projenin tetiklediği sürdürülebilir enerji yatırımlarının ise 186 milyon Euro'nun üzerinde olması beklenmektedir. Proje bitiminden 10 yıl sonra, yılda 215 GWh birincil enerji tasarrufu beklenmektedir.

Proje, bina karar vericileri ve bina sakinlerinden mühendislere, akıllı teknoloji sağlayıcılarına, inşaat şirketlerine, enerji verimliliği finansörlerine ve tesisatçılarına kadar tüm aktörleri etkileyecektir.

Auto-DAN teknisyenlerin, inşaat şirketlerinin, bina yöneticilerinin ve sahiplerinin, mimarların ve mühendislerin, bina enerji yöneticilerinin/denetçilerinin ve işçilerin kapasite ve becerilerini geliştirecektir.

Auto-DAN, AB ekonomisine en az 137 yeni iş yaratılmasına katkıda bulunacak.

Partnerİlgili Uzmanlık
IES Research & DevelopmentYazılım geliştirme, binalar ve topluluklar için sürdürülebilir ve çevresel tasarım araştırmaları, enerji yönetimi sektörü için yeni teknolojilerin/ürünlerin prototiplenmesi, veri analitiği, UX tasarımı, Ar-Ge proje yönetimi
RINA ConsultingMühendislik ve müşavirlik, test, muayene ve belgelendirme hizmetleri, mühendislik ve inşaat standartlarına uygunluk çalışmaları, Ar-Ge proje yönetimi
CARTIFEnerji ve çevre ile ilgili konularda araştırma, akıllı binalar ve gelişen teknolojiler hakkında araştırma, Laboratuvar Testleri, Ar-Ge proje yönetimi
FlairbitIot/Birlikte Çalışabilirlik çözüm sağlayıcısı, makineden makineye (M2M) ve Endüstriyel ıot yazılım çözümleri, veri toplama, veri analitiği tasarlama ve sunma
MSEMICONÖzel mühendislik ürünleri üretmek, ürün geliştirme, ıot ekipmanları
Technology University DublinDemand Response Modelleri, beyaz eşya ve enerji verimliliği, enerji yönetim sistemi çalışmaları
CiviESCOYeşil finansman operasyonları, Enerji Hizmetleri, Finansman mekanizmalarının kullanılması
Schneider ElectricEnerji ve otomasyon dijital çözümleri, donanım sağlayıcısı, ekipman devreye alma
ArcelikCihaz tedarikçisi, elektrikli ekipman üreticisi, yaygınlaştırma
O Cualann Cohousing AllianceSürdürülebilir konut geliştirme, son kullanıcı katılımı ve memnuniyeti
Delta EcopolisSürdürülebilir ve yenilikçi ortak yaşam alanları üretmek, son kullanıcı katılımı ve memnuniyeti
University of BurgosTüm akademik alanlarda araştırma

Anahtar Kelimeler: Otomasyon, Optimizasyon, Enerji Değerlendirmesi

arçelik

BAŞARI HİKAYELERİ