Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2018-30 Eylül 2022

Koordinatör

Reykjavik Enerji, İzlanda

Bütçe

18.220.330,50 €

Türk Ortaklar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., ODTÜ

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://geco-h2020.eu/
geco

GECO, Avrupa ve Dünya genelinde daha temiz ve uygun maliyetli, sıfır emisyon özelliğine sahip jeotermal enerji santrallerinin oluşturulması yolunda ilerleyecektir. Bu projenin özü; İzlanda'da yakın zamanda geliştirilen ve pilot ölçekte başarılı bir şekilde kanıtlanmış, gazları yoğunlaştırarak ve yeniden enjekte ederek veya emisyonları ticari ürünlere dönüştürerek jeotermal santrallerden emisyon üretimini sınırlayabilen yenilikçi bir teknolojinin uygulanmasıdır. Hem kamuoyunun kabulünü artırmak hem de bu yaklaşımı yaygınlaştırmak için GECO tarafından dört farklı Avrupa ülkesinde dört farklı jeotermal sistemde bu proje uygulanacaktır. Atık gaz depolamaya yaklaşımımız, egzoz akışındaki çözülebilir gazları çözünmüş sulu faz olarak yakalamak ve enjekte etmektir. Bu yaklaşım, standart endüstri çözümlerine kıyasla jeotermal gaz temizleme maliyetini önemli ölçüde düşürürken, atık gazların uzun vadeli çevre dostu depolanmasına yol açmaktadır. Ayrıntılı ve tutarlı bir izleme programı, jeokimyasal analiz ve kapsamlı modelleme, çeşitli jeolojik özellikteki sahalarımızda sıvı akışının reaktivitesini ve sonuçlarını karakterize etmeye izin verecek ve yeraltında sıvı akışına tepki olarak meydana gelen reaksiyonları tahmin etmek için yeni ve daha doğru modelleme araçları oluşturmamıza izin verecektir.

Anahtar Kelimeler: CO2, CCS, CCU, carbon, geothermal, gases, mineralisation, utilisation, NCG

BAŞARI HİKAYELERİ