Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2015-30 Nisan 2017

Koordinatör

Forschungszentrum Jülich GmbH - JUELICH, ALMANYA

Bütçe

15 Milyon Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (İTÜ UHEM), Bilkent Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Araştırma Altyapıları
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

PRACE-4IP Projesi'nin amacı akademi ve sanayide çalışan araştırmacılara aralıksız, birinci sınıf yüksek başarımlı hesaplama servisleri sunmaktır. Bilimsel ve mühendislik modellemeleri ile simülasyonları süperbilgisayar kabiliyetleri gerektirmektedir. Bu proje PRACE platformlarına uygulama kodları sağlamakta, gelecekteki sistemler için yeni programlama araçları ve uygun test platformları geliştirmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Yüksek başarımlı hesaplama sistemleri yani süperbilgisayarlar pek çok bilimsel ve teknik konuda yapılan çalışmalar için modern hizmetler sağlayacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ