Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2015-01 Mart 2017

Koordinatör

Rinicom

Bütçe

5.8 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Acil Ambulans Hekimleri Derneği

Desteklendiği Program ve Alan
Sivil Güvenlik
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

NEXES Projesi, engelli vatandaşlarımız da dahil olmak üzere, bireyler ile acil durum hizmetleri arasında bir uçtan diğer uca yeni işlevselliklere de müsaade eden internet tabanlı iletişim sistemleri...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

NEXES sistemi, mevcut kamu güvenliği cevap noktalarını güçlendirecek yeni iletişim kanalları geliştirecektir. Bu kanallar, kamu güvenliği cevap noktaları ve vatandaş arasındaki çift yönlü iletişimle,  bireysel, medikal ve bölgesel veri transferini sağlayacaktır. NEXES telefon uygulamaları sayesinde acil durum hizmetlerindeki karşılıklı işlerlik özellikleri güçlendirilecek ve proje sonuçlarında standartlaşma sağlanarak acil servis hizmetleri ağının tüm sorumlularının uygulama alanına nüfuz edilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

NEXES telefon uygulamaları ile engelli vatandaşlarımız dahil olmak üzere, neredeyse tüm bireylerin acil durum hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri mümkün olacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

NEXES Telefon Uygulamalarının inovasyon anlamında önemi, bir yandan kişisel gizlilik esasına bağlı kalarak vatandaşların acil durum hizmetlerinin tamamından eksiksiz bir şekilde faydalanmaları sağlanırken diğer yandan acil durum hizmetleri paydaşlarının (ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ekipleri, vb.) kendi aralarında vakaya yönelik iletişim kurmalarına izin veriyor olmasıdır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Acil hizmetleri gibi yaşamsal bir ihtiyacın giderilmesinde halen devam eden NEXES Projesi’nin kullanıma sokulması ithalatını ikame açısından cari açığı azaltacak önemli bir adaydır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Acil servis hizmetlerinin geliştirilmesi tüm ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de büyük önem taşımaktadır, bu konuda kullanılacak yenilikler kamunun ihtiyaç sahiplerine daha etkin yanıt verebilmesi için kaktı sağlayacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

NEXES Deneme Usulü ve Doğrulama Çerçevesi, NEXES sisteminin denenmesine ve doğrulanmasına olanak sağlayan açık  sınama ortamı içermektedir. Böylece, çift yönlü geri bildirim ile mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

NEXES Projesi; acil çağrı merkezleri ( 112,155 ), acil müdahale kuruluşları ve ilk müdahale ekipleri arasındaki iletişim akışını destekleyecektir. Dolayısıyla, sağlık hizmetleri, ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri arasındaki etkileşim ve tecrübe paylaşımı artacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ