Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2016-28 Şubat 2018

Koordinatör

Dr. Mustafa ÖZDAL

Bütçe

157,845 Avro

Türk Ortaklar

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Veri merkezlerinin günümüzde küresel elektrik kullanımının yüzde 3'ünü tükettiği bildirilmektedir. Bulutta işlenen veri miktarı önemli ölçüde arttıkça önümüzdeki yıllarda bunun da artması bekleniyor...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Temel fikir, bir alan uzmanının bir uygulamayı köşe ve / veya kenar başına tanımlanan bir dizi seri işlev olarak tanımlamasına olanak tanıyan soyut bir arabirim kullanmaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bugün önde gelen donanım ve yazılım şirketleri, FPGA'leri CPU'larla bütünleştiren veri merkezi çözümlerine yatırım yapıyor ve birkaç veri merkezi uygulaması için önemli enerji tüketimi ve performans geliştirmeleri gösterildi. Veri merkezlerinde FGPA'ların yaygın şekilde benimsenmesinin başlıca engeli, donanım tasarımcılarının genellikle aylarca geliştirme süresi gerektiren programlama maliyetidir. Bu, küçük-orta ölçekli yazılım şirketlerinin mevcut FPGA'leri etkin bir şekilde kullanmalarını engeller. Bu projenin amacı, bilgi keşfi ve makine öğrenimi için ortaya çıkan grafik analitiği uygulamaları için bu engeli azaltmaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu projenin amacı, bilgi keşfi ve makine öğrenimi için ortaya çıkan grafik analitiği uygulamaları için maliyeti azaltmaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yeni bir NRDC raporuna göre, veri merkezlerinin dünya genelindeki elektrik tüketimi, İspanya veya İtalya gibi tüm ülkelerin elektrik tüketimiyle aynı. FPGA'ler gibi özelleştirilmiş donanım üzerinde hesaplama yoğun görevlerden bazılarını çalıştırmak, enerji gereksinimlerini önemli ölçüde azaltabilir. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Intel, IBM, Microsoft ve Amazon gibi şirketler son zamanlarda sunucu sistemleri ve bulut tekliflerine FPGA'leri eklemeye başladı. Bununla birlikte, özellikle yazılım mühendisleri için, FPGA'leri programlamak zordur ve zaman alıcıdır; Dolayısıyla bu sistemler yetersiz kullanılabilir. Bu projede, ortaya çıkan büyük veri grafik uygulamaları için FPGA programlamaya giriş engelini azaltmayı hedefliyoruz. Bu, BT işletmelerinin sadece enerji maliyetlerini değil aynı zamanda santrallerin yaydığı karbon kirliliğinin çevresel etkisini azaltma potansiyeline sahiptir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Önerilen şablon, paralelleştirme, boruhattı, senkronizasyon, bellek erişim optimizasyonu, yarış ve kilitlenmeyi önleme gibi pek çok alt düzey uygulama ayrıntısını kullanıcılardan gizleyecektir. Bu, üst düzey uygulama açıklamaları ile maliyetli donanım uygulamaları arasındaki köprüde köprü kurmasına yardımcı olacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Önerilen şablon, paralelleştirme, boruhattı, senkronizasyon, bellek erişim optimizasyonu, yarış ve kilitlenmeyi önleme gibi pek çok alt düzey uygulama ayrıntısını kullanıcılardan gizleyecektir. Bu, üst düzey uygulama açıklamaları ile maliyetli donanım uygulamaları arasındaki köprüde köprü kurmasına yardımcı olacaktır. Ön mimari simülasyonları, önerilen grafik işlemcilerinin genel amaçlı işlemcilerden önemli ölçüde daha iyi enerji verimliliği elde edebildiğini göstermiştir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Hedef, sınır ötesi ve sektörler arası hareketlilik için fırsatlar yaratarak deneyimli araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini tüm kariyer seviyelerinde geliştirmektir.
Anahtar faaliyetler, deneyimli araştırmacıları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma altyapıları, işletmeler, KOBİ'ler ve diğer sosyo-ekonomik gruplar arasında Avrupa ve ötesinde cazip kariyer fırsatları sunarak araştırmacıların dolaşımı aracılığı ile becerilerini genişletmeye veya derinleştirmeye teşvik etmektir.

BAŞARI HİKAYELERİ