Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2021-31 Ağustos 2024

Koordinatör

Bilkent Üniversitesi - Alev ÇINAR

Bütçe

255,943.68 Avro

ufuk2020

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Türkiye'deki İslami siyasi hareketlerin entelektüel temellerini incelemeyi hedefleyen bu proje 1990'lardan bu yana yayınlanmakta olan ve siyasal düşünce konularını temel alan önde gelen süreli yayınları metin analizi yöntemiyle inceleyerek İslami entelektüel alan içinde baskın olan siyasi düşünce akımlarını tespit etmeyi ve bunların özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Akademik dergilerde makaleler, bir kitap, bir derleme kitap, “siyasi düşünce antropolojisi” adı altında yeni bir araştırma alanının ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Türkiye, Avrupa ve dünyada İslami siyasi hareketlerin, kimliklerin ve ideolojilerin düşünsel özelliklerini, kökenlerini, dinamiklerini ve çeşitliliğini ortaya koyarak bunların daha iyi anlaşılmasına ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Türkiye’de üniversitelerde sosyal bilimler alanlarında “siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularının geliştirilmesi, yeni programların açılması ve müfredatların zenginleştirilmesi; bununla bağlantılı olarak uluslararası ilişkiler ve Türkiye’nin siyasi ve akademik itibarıyla ilgili uzun vadede, dolaylı değişikliklerin gerçekleşmesi.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye’nin sosyal bilimler alanlarının uluslararası statüsünün ve tanınırlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak; uluslararası ilişkiler ve Türkiye’nin siyasi ve akademik itibarıyla ilgili uzun vadede, dolaylı değişiklikler ve bunlardan hareketle Türkiye’nin sosyal bilimlerde uluslararası akademik üretiminin ve katkı payının genişlemesi.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Türkiye’de üniversitelerde sosyal bilimler alanlarında “siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularının geliştirilmesi, yeni programların açılması ve müfredatların zenginleştirilmesi

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Üniversitelerde sosyal bilimler alanlarında “siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularının geliştirilmesi, yeni programların açılması ve müfredatların zenginleştirilmesiyle bu alanlarda lisansüstü öğrencilerin yetişmesi.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

“Siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularında çalışan lisansüstü öğrencilerin yetişmesiyle Türkiye’nin uluslararası itibarını geliştirecek yeni akademik kadroların oluşması

BAŞARI HİKAYELERİ