Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2020-31 Ağustos 2024

Koordinatör

I SQ | INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

Bütçe

€ 3 989 061,75

Türk Ortaklar

SOLIMPEKS Solar

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://surefitproject.eu/
surefit

Surefit, yenilikçi, uygun maliyetli ve çevreye duyarlı enerji verimli teknolojileri entegre ederek mevcut meskenlerin hızlı bir şekilde renovasyonuna imkan sağlamaktadır. Binalarda yenilenebilir enerjinin payını artırırken, bina dış yüzeyinden olan ısı kayıplarını ve ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma yoluyla enerji tüketimini azaltarak sıfıra yakın enerji tüketimi hedefi koymaktadır. Bu, alan ısıtma, soğutma, evsel sıcak su, aydınlatma ve enerji üretiminde kilit paydaşları (bina sahipleri/kullanıcıları, üreticiler, ürün/hizmet geliştiricileri) içeren sistematik bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Farklı Avrupa iklimlerinde 5 temsili binada bir demonstrasyon aşaması olacaktır. Teknolojiler arasında faz değişim malzemeleri ile entegre biyo‐aerojel paneller, fotovoltaik (PV) vakumlu cam pencereler, çatı ve pencere ısı geri kazanım cihazları, güneş destekli ısı pompaları/yer kaynaklı ısı pompaları, buharlaştırmalı soğutucular, entegre güneş enerjisi/PV sistemleri ve aydınlatma yer alacaktır. Bunlar, bina sakinlerini minimum düzeyde kesintiye uğratacak ve yüksek düzeyde sakin konforu/iç mekân çevre kalitesi sağlayacak şekilde hızlı iyileştirme için önceden üretilecektir. Ayrıca neme bağlı sorunlar/yazın aşırı ısınma riski de düşük olacaktır.

Çalışma programı, bina tasarımına/gereksinimlerine göre uyarlanmış teknolojilerin optimum boyutlandırılmasını ve prefabrikasyonunu; gelişmiş bina enerji yönetim sistemlerinin desteğiyle farklı iklimlerdeki binaların güçlendirilmesi/izlenmesi; iç ortam kalitesinin, enerji kullanımının, kullanıcı davranışının/çözümlerin kabulünün analiz edilmesi; hızlı güçlendirme ve karar verme için metodoloji, kılavuzlar/etkili operasyonel araçlar geliştirmek; ve kamu otoriteleri/yatırımcılar/kullanıcılar dahil olmak üzere tüm ilgili aktörleri ve değer zinciri boyunca disiplinlerin bütünsel entegrasyonunu içeren bir iş modeli geliştirmeyi içerecektir. Bu sonuçların hepsi, Avrupa ülkelerinden önde gelen şirketler, araştırma / kamu kurumlarından oluşan bir konsorsiyum tarafından sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Bina yenileme, Konut binası, Enerji verimliliği, Sıfıra yakın enerji, Biyo-aerojel yalıtımı, Isıtma, Soğutma, Aydınlatma, Güneş enerjisi, Enerji depolama, Isı geri kazanımı

technology-for-building-retrofit-1.png

 

BAŞARI HİKAYELERİ